Fly the legendary ”Millennium Falcon” into fast-paced battles for the fate of the galaxy! The ”Millennium Falcon™ Expansion Pack” for the ”X-Wing”™ Miniatures Game allows players to blast through hyperspace with Han, Chewie, Lando, and more. The ”Millennium Falcon” comes with four pilot cards, thirteen upgrades, and all requisite tokens. New rules expand the ”X-Wing” galaxy to include large ships and modifications. With its pilots, upgrades, and lovingly detailed miniature, the ”Millennium Falcon Expansion Pack” is a beautiful addition to the ”X-Wing” game!

Millennium Falcon till Star Wars: X-Wing Miniatures Game.
Millennium Falcon till Star Wars: X-Wing Miniatures Game.

Science fictionvärlden är fylld av diverse förunderliga rymdfarkoster i vilka hjältarna (eller i vissa fall även skurkarna) färdas i, av vilka vissa blivit synonyma med en film, bok eller tv-serie. I de flesta fall, som till exempel Firefly, så har dock detta inte letat sig utanför den snäva(?) fankretsen, och är i stora drag okända för den breda allmänheten. Men det finns också en hel del undantag, där kunskapen om farkostens existens letat sig ut bland allmänheten i stort och blivit en del av populärkulturen, till exempel Enterprise från Star Trek. Men det är inte bara trekkies som kan slå sig för bröstet och stoltsera med en farkost som är känd bland allmänheten i stort, det samma kan onekligen sägas om vi som föredrar Star Wars. För även om det onekligen inte saknas farkoster i Star Wars-världen, vilka båda rattas av hjältarna och fienderna, så finns det en som onekligen sticker ut rejält, jag talar förstås om Han Solos stolthet, Millennium Falcon, eller Årtusende falken som den fick heta på svenska.
Någon närmare presentation av denna ikoniska farkost, som hamnade i händerna på Han Solo efter ett parti sabacc mot Lando Calrissian, behövs förmodligen inte. Det är ett ikoniskt rymdskepp, som blivit synonymt med hela filmserien (om än den inte figurerar i prequeltrilogin).
Sett ur denna synvinkel, så är det kanske inte underligt om det just är Millennium Falcon som får introducera den andra vågen av rymdskepp till Fantasy Flight Games populära brädspel Star Wars X-Wing Miniatures Game. Men det är inte bara ett nytt ikoniskt rymdskepp som Fantasy Flight Games introducerar i spelet, utan även en ny typ av rymdskepp och en drös nya regler. Det är således med en hel del förväntan, som man sprättar upp plasten runt förpackningen och försiktigt gräver fram farkosten ur sitt skyddande plastfodral. Så, spänn fast er och gör er redo, för nu ska vi ta en närmare titt på Millennium Falcon Expansion Pack till Star Wars X-Wing Miniatures Game, och se vad farkosten kan tänkas tillföra på spelbordet.
Som vanligt så försöker jag använda mig av de engelska termerna i så stor utsträckning det går, och inte översätta dem till svenska. Den främsta orsaken till detta är att jag vill undvika mina hemsnickrade översättningar, och på så sätt undvika otydligheter om vilka egenskaper och uppgraderingar vi talar om.

Som vanligt är expansionerna till Star Wars X-Wing Miniatures Game välfylld med kort och brickor.
Som vanligt är expansionerna till Star Wars X-Wing Miniatures Game välfylld med kort och brickor.

Till skillnad från de tidigare expansioner som getts ut till Star Wars X-Wing Miniatures Game, så kommer Millennium Falcon-expansionen i en kartong modell större, och inte i de sedvanliga plastförpackningar som använts för den första vågen. Ena hälften av kartongen hänges åt ett vackert omslagsmotiv av Millennium Falcon, medan den andra delen består av en genomskinlig plastförpackning som låter den förmodade köparen granska den stilfulla modellen. För är det något som Fantasy Flight Games verkligen lyckats med, så är det att skämma bort kunderna med vackra, och mycket Star Wars-aktiga modeller. Givetvis så är Millennium Falcon, eller rättare sagt YT-1300 som farkostmodellen egentligen heter, inget undantag. Här har man verkligen ansträngt sig, och som sig bör så lär farkosten bli mittpunkten på spelbordet. Ska man kanske klaga på något, så är det att modellen kan kännas lite vinglig, och att man bör vara rätt försiktig när man montera ihop den.

Det medföljer en riktigt imponerande modell av Millennium Falcon i expansionen.
Det medföljer en riktigt imponerande modell av Millennium Falcon i expansionen.

Eftersom Millennium Falcon, eller YT-1300 som jag från och med nu kommer hänvisa till själva modellen, är av modell större i jämförelse med de farkoster som hitintills figurerat i spelet, så introduceras nu två storlekar för farkosterna i spelet, Small och Large Ships. För att särskilja de båda storlekarna, så är de farkoster som betecknas som Large utrustade med en större bas jämfört med de mindre farkosterna. Som vi kommer att se i senare recensioner, finns det en tämligen stor gråzon när det gäller vilka farkoster som anses Large. Farkoster som betecknas som Large har en del specialregler vad gäller hur man ställer upp dem, hur man utför en Barrell Roll, men också vad som händer om en farkost råkar nudda dess bas. Vid uppställning är det ok att ett Large Ship får ha en del av basplattan utanför själva spelplanen eller uppställningsområdet. När ett Large Ship utför en Barrell Roll så läggs avståndsmätaren lodrät och inte vågrätt, och skulle en annan farkost råka nudda dess basplatta, så måste denna farkost slå en skadetärning (och drabbas sedan av de sedvanliga reglerna för vad som händer om man råkar stöta emot en annan farkost). Den större basplattan innebär också att farkosten flyttar tämligen långt. Nu kanske någon påpekar att ett Large Ship får en hel del fördelar visavi en mindre farkost, och det stämmer delvis. Men alla dessa fördelar har också ett pris, och det är förstås att Large Ships ofta är långsammare och att de vanligtvis är mer svårmanövrerade, speciellt när det gäller att undvika hinder och andra farkoster. Det är således, och detta gäller de flesta Large Ships, farkoster som ofta kräver en del träning för att få ut maximalt av dem.

Egenskaper för en YT-1300 med en unik pilot.
Egenskaper för en YT-1300 med en unik pilot.

Men nu lämnar vi Large Ships i största allmänhet, och återvänder till YT-1300. Med i expansionen följer, som brukligt, tre stycken unika piloter och en generisk, och som vi snart kommer se, så finns det en del skillnader mellan de unika piloterna och den generiska piloten. En YT-1300 rattad av en unik pilot har Tre i Attack Value, Ett i Agility, Åtta Shields och Fem i Hull. Motsvarande siffror för den generiska piloten är Två i Attack Vaule, Ett i Agility, Sex Shields och Fyra Hull. Detta är som vi kommer få se i liknande expansioner, inte ovanligt, och är förstås tänkt att uppmuntra användandet av de unika piloterna för dessa större farkoster, som ofta är intimt förknippade med kända karaktärer från Star Wars-världen.
Nu är det inte bara farkostens egenskaper som skiljer sig mellan de båda pilottyperna, det samma gäller även farkostens Upgrade Bar, där de unika piloterna kan utrustas med en Elite Talent, en Missile Upgrade, två Crews (en ny uppgradering som jag kommer att återkomma till), en Modification samt en Title (återigen en ny uppgradering) som låter din pilot få förvandla den anonyma (och för allmänheten i stort okända) YT-1300 till den betydligt mer kända Millennium Falcon. Den stackars generiska piloten har bara tillgång till två Crews, en Modification och en Title, att utrusta sin farkost med. Dess Action Bar ger spelaren möjligheten att använda sig av Focus och Target Lock, vilket är tämligen vanliga förmågor för Rebellalliansens farkoster i de tidiga vågorna av farkoster.

Manöverskivan för en YT-1300 är klart godkänd.
Manöverskivan för en YT-1300 är klart godkänd.

En titt på farkostens Maneuver Dial, som däremot inte skiljer sig mellan de olika pilottyperna, gör gällande att en YT-1300 kan göra alla förflyttningar i hastighet ett (och där rakt fram och Banks är gröna) samt två (där endast rakt fram är grön), rakt fram och Banks i hastighet tre, samt rakt fram i hastighet fyra. Den kan även göra K-Turns i hastighet tre och fyra, vilka givetvis är röda. Som synes är YT-1300 trots sin storlek en manöverduglig farkost, vars stora basplatta gör att den täcker klart större ytor än de mindre farkosterna. Men, det som verkligen utmärker YT-1300 är dess inbyggda kanontorn, vilket gör att den kan skjuta i 360o. Något som gör att YT-1300 är en formidabel motståndare, och också innebär att det är svårt att få till en attack där den inte kan skjuta tillbaka.

Han Solo som pilot.
Han Solo som pilot.

Med grunderna i YT-1300, så är det dags att ta en närmare titt på de piloter som rattar farkosten. Eftersom de flesta av piloterna torde vara tämligen kända även för de som inte andas och svettas Star Wars, så tänker jag inte beskrivna dem mer ingående. Inte helt oväntat så är Han Solo, som äger Millenium Falcon i den ursprungliga trilogin, den första piloten vi stöter ihop. Med en Pilot Skill på nio, så sällar han sig till en unik skara piloter, och innebär också att han kommer skjuta först, eller åtminstone väldigt tidigt, i attackfasen. Han Solo kan utrustas med en Elite Talent, en Missile Upgrade, en Titel och två Crews. Han har en specialförmåga som låter honom ”When attacking, you may reroll all of your dice. If you choose to do so, you must reroll as many of your dice as possible”, vilket är en smått makalös förmåga. I kombination med vissa Elit Talents, Crews och så vidare, kan detta mycket väl ställa till med stora problem för motståndaren. Tillsammans med vissa Elite Talents, Target Lock och Crews, kan detta visa sig vara en Game Changer om den nyttjas rätt. Det är dock värt att notera att en tärning endast kan slås om en gång, och att det därför gäller att vara lite varsam på vilka tärningar man ska slå om. Men, kostar det så smakar det, då Han Solo kostar 46 poäng. För att få Han Solo, så måste du således hosta upp med nästan hälften av poängen i ett standardspel. Men, det är det kanske värt…

Lando Calrissian är expansionens andra pilot.
Lando Calrissian är expansionens andra pilot.

Expansionens andra unika pilot är ingen annan än Lando Calrissian, vilken som sagt ägde Millennium Falcon innan det där berömda Sabbacc-partiet. Lando har en Pilot Skill på sju, vilket kan tyckas lite lågt med tanke på att han faktiskt rattade farkosten in och ut genom den andra Dödsstjärnan i Return of the Jedi. Precis som Han Solo, så har Lando tillgång till Upgrades som en Elite, en Title, en Missile, en Modification och två Crews. Precis som sin vän(?), så har Lando en riktigt bra förmåga, vilken låter honom ”After you execute a green maneuver, choose 1 other friendly ship at Range1. That ship may perform 1 free action shown in its action bar”. Gratis Actions är som sagt alltid bra, och den enda egentliga nackdelen, är räckvidden på Landos förmåga, och att YT-1300 bara har tillgång till tre gröna förförflyttningsalternativ. Till skillnad från Solos förmåga, så kräver dock Landos förmåga viss träning, då det gäller att hålla farkosterna tillräckligt nära varandra, men inte allt för nära varandra. Lando kostar 44 poäng.

Chewbacca är den tredje och sista unika piloten som medföljer i expansionen.
Chewbacca är den tredje och sista unika piloten som medföljer i expansionen.

Den tredje och sista unika piloten är ingen annan än Chewbacca, Han Solos håriga copilot. Chewbacca har precis som övriga unika piloter tillgång till följande Upgrades, en Elite, en Title, en Missile, en Modification och två Crews. Chewbacca har en Pilot Skill på Fem, och har följande förmåga ”When you are dealt a faceup Damage card, immediately flip it facedown (without resolving its ability)”. En helt godkänd förmåga, som gör att farkosten med Chewbacca vid spakarna, förhoppningsvis kan undvika allvarliga skador, och således förlänga farkostens överlevnadschanser. Men säg den glädje som varar, då Chewbacca kostar 42 poäng. Rätt saftigt, med tanke på att Han Solo bara är fyra poäng dyrare…

Outer Rim Smuggler är en generisk pilot, med sämre egenskaper för sin YT-1300 än de unika piloterna.
Outer Rim Smuggler är en generisk pilot, med sämre egenskaper för sin YT-1300 än de unika piloterna.

Den sista piloten som följer med är den generiske Outer Rim Smuggler, vilken som sagt har sämre Stats och endast kan uppgraderas med en Title, två Crew och en Modification. I likhet med övriga generiska piloter, så saknar Outer Rim Smuggler någon form av förmåga, och istället bjuder Fantasy Flight Games oss på en kortare beskrivande text, som förklarar att ” Known for its durability and modular design, the YT-1300 is one of the most popular, widely used freighters in the galaxy”. Outer Rim Smuggler kostar 27 poäng, vilket gör att man inte kan peta in fyra stycken YT-1300 i ett normalt spel, utan får hålla sig till godo med tre stycken, och försöka uppgradera dem.

Med piloterna avklarade, så är det dags att vända blickarna till de Upgrades som medföljer i expansionen. Med i Millennium Falcon Expansion återfinns hela fjorton Upgrades, uppdelade i tre Elite, två Missiles, fyra Crews, en Title och två Modifications (av vilka det finns två av varje). Det är således tal om en tämligen välpackad expansion, och därför så tänkte jag inte dra ut mer på detta än nödvändigt, och således börja gräva mig igenom de olika Upgrades som medföljer.

Draw their fire
Draw their fire

Först ut av dessa är en helt ny – och hitintills unik – Elite Talents i form av Draw their fire, som kostar en poäng och låter dig ”When a friendly ship at Range 1 is hit by an attack, you may suffer 1 of the uncanceled critical results instead of the target ship”. Som synes är det en slags variant av Biggs Darklighter från Grundreglerna, och har en viss synergi med Chewbacca i sin roll som Pilot (som vi kommer se finns även han som Crew). Det är också ett kort som på något sätt känns väldigt tematiskt för själva expansionen, då besättningen som vanligtvis rattar Millennium Falcon är spelare, och här spelar man otvivelaktigt ett högt spel med farkosten.

Elusivness
Elusivness

Nästa Elite Talent är ett nytt kort – som dock repriseras i TIE Interceptor Expansion – i form av Elusiveness, vilket kostar två poäng och låter dig ”When defending, you may receive 1 stress token to choose 1 attack die. The attacker must reroll that die. If you have at least 1 stress token, you cannot use this ability”.  Återigen en väldigt temantisk Upgrade för denna expansion, då den återigen låter spelaren få gå en match mot Fru Fortuna, och där man kan gå både vinnande, och förlorande ur striden. Med tanke på att tärningar inte får slås om mer än en gång, så kan detta rätt använt, och med en god portion tur, rädda din farkost från förödande skada. Å andra sidan, det kanske också innebära att du drabbas av ytterligare skada, men som sagt, vi talar om spelare som är vana att sätta stora bud.

Veteran Instincts
Veteran Instincts

Den sista av de tre Elite Upgrades som följer med i expansionen är Veterans Instinct, vilket är nytt för våg två (och som senare bland annat medföljer i den kommande Slave-1 Expansion Pack). Veteran Instinct kostar ett poäng, och låter dig ”Increase your pilot skill value by 2”. En tämligen simpel Upgrade, och som förmodligen lär säkerställa att Han Solo skjuter först, då hans Pilot Skill nu blir 11. Men, det finns förstås gott om piloter som kan dra stor nytta av denna Elite Talent, och då inte enbart i denna expansion. Det går förstås alldeles utmärkt, speciellt med tanke på priset, att använda denna på en pilot med sämre Pilot Skill, och på så sätt biffa upp honom rejält. Speciellt som detta, vilket är lite av poängen med med Elite Upgrades, är ett väldigt billigt kort.

Assault Missiles
Assault Missiles

Den första av de två Missiles som medföljer är i expansion är Assault Missiles, vilken är helt ny för den andra vågen. Assault Missiles kostar fem poäng, kan användas inom avstånd två till tre, gör 4 i skada och låter dig som en ”ATTACK (TARGET LOCK): Spend your target lock and discard this card to perform this attack. If this attack hits, each other ship at Range 1 of the defender suffers 1 damage”. Som synes är detta en tämligen dyr affär, men vilken samtidigt har potential att göra otroligt mycket skada, speciellt mot tätt sammanpackade formationer. Under de första åren med Star Wars X-Wing, var den så kallade TIE-svärmen (närmare förklarad i TIE Fighter Expansion Pack), en rätt vanlig syn på spelbordet när Imperiet stötte samman med Rebellalliansen. Fram tills nu, så fanns det inget riktigt sätt för motspelaren att effektivt bekämpa denna, tämligen framgångsrika taktik, fram tills detta kort lanserades. Dock kan man väl bara konstatera att priset avskräcker rätt rejält, och med åren så har TIE-svärmen förlorat lite av sin givna plats på spelbordet. Men visst, möter man en spelare som använder sig av tätt sammanpackade farkoster, utan Shields, som t.ex. TIE Fighters, så är detta otvivelaktigt välinvesterade poäng.

Concussion Missiles.
Concussion Missiles.

Den andra och sista Missile som medföljer i expansionen är Concusion Missile, vilken medföljde i TIE Advanced Expansion Pack, och vilken jag inte kommer gå in närmare på. Det är en habil missil, vilken kostar fyra poäng, kan användas inom avstånd två till tre och låter dig som en ”ATTACK (TARGET LOCK): Spend your target lock and discard this card to perform this attack. You may change 1 of your blank results to a hit result”. Tyvärr så har Missiles, Torpedoes och Mines haft svårt att riktigt slå igenom i spelet, de tenderar ofta till att vara dyra, och var (fram tills en rad nya Upgrades) engångsartiklar. Vilket inte gjorde dem så eftertraktansvärda, men om jag nu skulle välja en av dessa två missiler att utrusta en farkost i X-Wing, så skulle det förmodligen bli Assault Missiles.

En av många nyheter som introduceras med den andra vågen, är möjligheten att bemanna farkosterna med ytterligare personal i form av Crew Upgrades. Precis som i fallet med piloterna, så kan dessa vara antingen generiska eller unika, men de kan också vara unika till en av de två (möjligheten att använda sig av Scum & Villany fanns vid detta tillfälle inte) sidorna i konflikten. Med i denna expansion, följer fyra nya Crews, av vilka tre än unika för denna expansion.

Chewbacca som Crew.
Chewbacca som Crew.

Först ut är ingen annan än Chewbacca som Crew, vilken är unik, kostar fyra poäng och vars förmåga beskrivs på följande sätt: ”REBEL ONLY. When you are dealt a Damage card, you may immediately discard that card and recover 1 shield. Then, discard this Upgrade card”. Som vi såg tidigare, så kunde Chewbacca som pilot undvika allvarliga skador, och Wookiens förmåga som Crew, anspelar lite lätt på detta, med fördelen att du nu får tillbaka en Shield. Nackdelen är förstås att Chewbacca i Crew-utformningen kostar fyra poäng, och måste kasseras för att kunna användas. Återigen ett kort där man får väga för- och nackdelarna, men någonstans känns det ändå som lite väl kostsamt, speciellt som det bara kan användas en gång.

Luke Skywalker Crew
Luke Skywalker Crew

Expansionens andra Crew har tidigare även det figurerat som Pilot, men då handlade det om en X-Wing, och återfanns i Grundreglerna. Jag talar naturligtvis om Luke Skywalker, vilken är unik, kan endast användas av Rebellalliansen, kostar sju(!) poäng, och har en förmåga (egentligen två) som låter som följer ”REBEL ONLY. After you perform an attack that does not hit, you may immediately perform a primary weapon attack. You may change 1 Focus result to a Hit result. You cannot perform another attack this round”. Är det någon som ser en röd tråd bland alla piloter och Upgrades? Precis, många av piloterna och Upgrade-korten har liknande förmågor, har förmågor som låter dem göra om misslyckade attacker. Luke är inget undantag, och vilken rätt använd kan ställa till med stora bekymmer för en motståndare, som kanske tvingas ta en träff bara för att undvika att drabbas än värre i den uppföljande attacken. Det finns således en uppsjö kombinationer, och det enda problemet är väl priset för kortet. Sju poäng är mycket, speciellt om du tänkt nyttja den tillsammans med en unik pilot…

Nien Nunb
Nien Nunb

Det tredje Crew-kortet som följer med i expansionen är Nien Nunb, sullusten som tjänstgjorde som Landos co-pilot i filmen Jedins Återkomst. Nunb kostar en poäng, är unik, kan bara nyttjas av Rebellalliansen och har en förmåga som gör att ”You may treat all Straight maneuvers as green maneuvers”. Detta är en i sig tämligen intressant förmåga, speciellt som den har stor synergi med Lando, vars förmåga gör att kan ge en gratis Action till ett intilliggande skepp om han gör en förflyttning som är grön. Men Nien kan även användas med andra piloter, speciellt som Stress och hur man hanterar denna, blivit allt viktigare i spelet. Det finns således en drös av möjligheter att nyttja Nien, inte bara ombord på Millennium Falcon.

Weapons Engineer
Weapons Engineer

Det sista Crew-kortet som följer med i expansionen är Weapons Engineer, vilket kostar tre poäng och vars förmåga ger dig möjlig att ”You may maintain 2 target locks (only 1 per enemy ship). When you acquire a target lock, you may lock onto 2 different ships”. ett visserligen habilt kort, men som ändå inte direkt känns helt avsett för att nyttjas ombord på Millennium Falcon med den uppsättning av piloter och Crew-kort som medföljer i expansionen. Som vi kommer se i ett senare blogginlägg rörande expansioner till Star Wars X-Wing, så finns det andra farkoster som kan dra större nytta av Weapons Engineer. Men, med detta sagt, det är absolut inget dåligt kort, dock kanske inte ombord på Millennium Falcon.

Som jag redan påpekat, så innehåller den andra vågen av farkoster till Star Wars X-Wing Miniatures Game en hel del nyheter, och nu kommer vi till ytterligare en, nämligen Modifications. Detta är en Upgrade som kan användas av alla skepp (om inget annat framkommer på själva kortet), och återfinns inte som symbol i farkosternas Upgrade Bar. Vilket kanske är värt att betänka när man är ny i spelet. Precis som namnet antyder, så är Modifications små modifieringar av de fabriksnya farkosterna, som gör farkosten lite bättre än ursprungsmodellen.

Shield Upgrade
Shield Upgrade

Den första Modification vi ska ta en titt på är Shield Upgrade, vilken kostar fyra poäng och vilken gör att du kan ”Increase your shield value by 1”. En habil Upgrade, vilken kanske kan kännas lite överflödig på en farkost med en hel del Shields, och kanske passar bättre på farkoster som TIE Interceptor eller TIE Fighter. Det följer med två stycken av Shield Upgrade i expansionen.

Engine Upgrade
Engine Upgrade

Det andra kortet i denna kategori är Engine Upgrade, vilken kostar fyra poäng och har följande förmåga ”Your action bar gains the boost action icon”. Till skillnad från Shield Upgrade som kanske inte riktigt väcker mitt intresse på en YT-1300, så är dock detta en onekligen mycket mer intressant Upgrade. För nu kommer vi in på en ny regel, som återigen introduceras i den andra vågen, och det är Boost. Detta är en ny Action, som låter farkosten göra en extra förflyttning i Action Fase, och påminner således lite om Barrell Roll, om än farkosten nu förflyttas ett steg framåt, eller en steg åt höger eller vänster. I likhet med den tidigare nämna Action, så är detta ett bra sätt att placera sin farkost så att denne antingen får optimalt skottläge, eller undviker en fiende. Med tanke på att YT-1300 har en större basplatta, så kan detta – rätt använt – bli en verklig gamechanger. Så, om jag nu får välja mellan någon av dessa två Modifications att utrusta en YT-1300 med, så blir det otvivelaktigt Engine Upgrade.

Titlecard för Engine Upgrade
Title card för Engine Upgrade

Title-kort, vilket är en helt ny Upgrade och låter spelarna kontrollera specifika farkoster från Star Wars-universumet. Dessa är kopplade till en specifik farkost, i detta fallet YT-1300, och har ofta någon unik förmåga, som särskiljer dem från de generiska farkoster som piloterna annars anses för spakarna till. Det är således kanske inte helt oväntat att titeln på denna Upgrade är Han Solos ikoniska rymdskepp Millennium Falcon. Eftersom jag utgår från att alla är väl införstådda med farkosten, så skippar jag någon närmare presentation av det. Istället går vi direkt till att ta en närmare titt på själva kortet, Millennium Falcon kostar en poäng, kan endast användas av en YT-1300 och är unikt. Dess förmåga låter som följande: ”Your action bar gains the evade action icon”. För en farkost som bara får slå en Defense dice, så är detta förstås en stor grej, speciellt som det faktiskt kan vara skillnaden mellan en Critical damage, eller ingen skada alls. Med tanke på priset, så finns det ingen som helst anledning varför du inte ska det.

Regelhäftet till Millennium Falcon Expansion Pack.
Regelhäftet till Millennium Falcon Expansion Pack.

Sist men inte minst medföljer ett litet häfte, i vilket de nya reglerna förklaras, men också ett scenario. Dessa små scenarion, medföljer alla större expansionskit, och kompletteras med en rad tokens som även de följer med i expansionen. Scenariot Den of Thieves medföljer i Millenium Falcon Expansion Kit är nummer fyra (de tre tidigare återfinns i grundreglerna) i scenarioserien. I Den of Thieves drabbar Imperiet och Rebellalliansens styrkor samman, när de senare ska försöka komma över en prototyp av ett nytt rymdskepp. Vinner gör den sida som kontrollerar två av tre containerfarkoster som Imperiespelaren försöker skydda från Rebellalliansens angrepp.

Med detta så är det då dags att börja runda av denna långa recension. Som stort Star Wars-fan, så är det förstås svårt att inte vilja ha Millennium Falcon i samlingen, och den gör verkligen sig på spelbordet rent utseendemässigt. Spelmässigt då, ja detta är sannerligen inget dåligt skepp, även om det är kanske lite dyrt att investera i. Vill du ha Han Solo vid spakarna på Millennium Falcon, ja då får du vara beredd att hosta upp mer än hälften av dina tilldelade poäng. Men det kanske är värt det, för YT-1300 klarar av att både ge och ta en hel del styrk.
Ska man då säga något negativt om YT-1300, så är det kanske att den är lite mer svårmanövrerad än de mindre skeppen. För egen del så tog det ett par gånger innan man lärt hur långt de större skeppen verkligen förflyttar sig, speciellt när man varit van att spela med de mindre skeppen. Men efter ett par gånger, så började man få lite bättre koll på läget.
Vad gäller själva expansionen då? Ja, Fantasy Flight Games har verkligen överträffat sig när det gäller att fånga själva essensen av Millenium Falcon och de karaktärer som rattar sparkarna på detta ikoniska rymdskepp. Måste verkligen säga att jag uppskattar att Fantasy Flight Games inte bara haft intentionen, utan även lyckats förverkliga den, genom att anspela på Lando och Hans bakgrund som spelare. Detta gäller inte bara piloternas egenskaper, utan även de Upgrades som följer med.
Så, med detta så avslutar jag denna recension. Nästa gång vi återvänder till Star Wars X-Wing Miniatures Game, så är det dags att ta en närmare titt på Slave-1 Expansion Pack.

Till dess ha det så bra, och tack för att du tog dig tiden!