Efter att ha legat infrysta i ett isblock i nästan 100 år, så hittades 22 stycken oframkallade bilder i samband med att en av de hyddor som användes av Ross Sea Party på Cape Evans. Under ledning av den brittiske polarforskaren Aeneas Mackintosh, hade Ross Sea Party fått i uppgift att under 1915-16 anlägga en rad etappdepåer för att bistå Ernst Shackeltons försök att korsa Antarktisk.

Bildkälla: Antarctic Heritage Trust

Under försöket att anlägga de första etappdepåerna, så lossnade det isblock i vilket expeditionens fartyg Aurora satt fast i under en storm i maj 1915 och gled iväg. Först i februari 1916 kunde den sexton man stora besättningen få loss fartyget, som kunde anlöpa Nya Zeeland. Trots att en stor del av expeditionens personliga utrustning, mat och så vidare återfanns på Aurora, så beslutade Macintosh att fortsätta arbetet med att anlägga etappdepåerna och invänta Shackelton.
Vad Macintosh och hans expedition inte visste var att Shackelton, aldrig nått fram, utan att hans fartyg Endurance krossats av isen. Shackelton och hans expedition lyckades ta sig till Elefantön, varifrån han sedan gav sig iväg tillsammans med fem andra på sjutton dagar lång resa i en öppen båt till Sydgeorgien. Efter att varit strandsatta i fyra månader, så kunde till slut de överlevande räddas från Elefantön.

Bildkälla: Antarctic Heritage Trust

Ovetande om Shackeltons öde, så fortsatte Macintoshs manskap att anlägga etappdepåerna. Men arbetet, bristen på mat och det extrema klimatet tog till slut ut sin tribut. Utan möjlighet att nå fram till huvudlägret vid Cape Evans, som tidigare använts av Kapten Scotts Terra Nova Expedition, blev man för andra gången strandsatta vid Hut Point. I väntan på att det skulle bli möjligt att korsa isen, så livnärde sig de fem expeditionsdeltagarna på sälkött.
Trots de övriga deltagarnas protester, så beslutade sig Macintosh att tillsammans med Victor Hayward försöka korsa den förrädiska isen. Det sista de tre kvarvarande expeditionsmedlemmarna såg av Macintosh och Hayward, var hur de sakta försvann i diset från snöstormen. Först i mitten av juli 1916, drygt två månader efter att Macintosh och Hayward försvann spårlöst, kunde de tre kvarvarande medlemmarna korsa isen och nå fram till baslägret.
Först i januari 1917 kunde de överlevande medlemmarna se Aurora segla in i bukten, och tas ombord för att mötas av självaste Shackelton. Hur de tog emot nyheten att han aldrig varit i närheten av att inleda sitt försök att korsa kontinenten, är oklart. Efter att ha spenderat en vecka med att försöka lokalisera kvarlevorna efter Mactintosh och Haywayd, hissade Aurora segel och styrde norrut mot Nya Zeeland.

Bildkälla: Antarctic Heritage Trust

Efter att fartyget Aurora anlöpt Nya Zeeland, så såldes hon av Shackelton, och användes som kolfartyg mellan Australien och Sydamerika. Efter att ha lämnat Newcastle i New South Wales den 20 juni 1917 försvann hon spårlöst i Stilla Havet, och antogs antingen sänkts av ett tysk rädfartyg eller gått under i en storm. Ombord på fartyget återfanns båtsman James Paton, från Ross Sea Party. En annan av medlemmarna som avled under det första världskriget var Ernest Wild, som avled på Malta i sviterna av tyfus den 10 mars 1918. Övriga medlemmar ur expeditionen överlevde kriget, och den siste överlevande medlemmen, fysikern Richard W. Richards, avled 92 år gammal 1986.
Både expeditionens läger vid Hut Point och deras basläger vid Cape Evans är idag skyddade av Antarictic Heritage Turst och den Nya Zeeländska regeringen. Eftersom byggnaderna inte var menade att vara permanenta, har väder och vind tyvärr gjort att de idag är i väldigt dåligt skick. Det var alltså under ett försök att bevara byggnaderna, som fyndet av de oframkallade filmerna gjordes.
Under ledning av en konservator från Wellington, så har nu alltså de skadade negativen framkallats. Trots att de befunnit sig infruset i ett isblock i över hundra år, så är de ändå förhållandevis välbevarade och ger en intressant inblick i en den utrustning som användes av en polarexpedition.
Såväl bilderna som berättelsen om Ross Sea Party och Shakeltons misslyckade försök att korsa den istäckta kontinenten, torde onekligen fungera som en intressant bakgrundshistoria till ett äventyr till exempelvis CHOCK eller Call of Cthulhu. Speciellt som Lovecraft, i sin roman At the Mountains of Madness (Vansinnets Berg, 1936), vilken utspelar sig på Antarktisk. Visst, det är 20 år mellan händelserna när bilderna togs och Lovecrafts roman, men de torde ändå kunde nyttjas som bakgrundsinformation eller spelarmaterial. Om inte annat för att hitta en försvunnen expedition från 1910-talet?

Bildkälla: Antarctic Heritage Trust

Källa:
100-Year-Old Negatives Discovered in Block of Ice in Antarctica
Antarctic Heritage Trust
Ross Sea Party