Låt mig dö!

Spökets vädjan var som ett rop av smärta: ”Jag var sir Valland de Klochard, familjen de Klochards tronpretendent i inbördeskriget för 400 år sedan. För att förbättra min ställning stal jag riksregalierna och gömde dem. Men mina fiender fann mig och dräpte mig. När de upptäckte vad jag hade gjort, blev deras ledare rasande och utslungade en helvetisk förbannelse över mig. Genom att bryta en magisk stav över min kropp dömde han min själv att för evigt hemsöka denna ensliga plats.

Om man sammanför de tre stavdelarna där jag dräptes så kommer förbannelsen att hävas. Platsen där jag dog ja…ja, det är här, där ni sitter och äter.”

Spökets röst tystnade och endast lägereldens sprakande och nattvindens rasslande i trädkronorna hördes. Lite längre bort hade hästarna börjat trampa nervöst, överraskade av den plötsliga tystnaden. Jag vände mig mot min kamrat. Han nickade. Jag svarade spöket: ”Vi ska hjälpa dig. Hur ska vill gå tillväga?”

Detta är ett äventyr för 4-6 personer som ett par äventyr bakom sig. Det bör ingå minst en magiker i gruppen