”För nordmännens raseri, bevare oss milde Herre Gud!”

800-talets europa [sic] darrade av skräck för de vilda nordmännen. Med jämna mellanrum styrde drakskeppen ut ur hamnarna i norr med sikte på de försvarslösa handelsstäderna på kontinenten.
Sedan en tid tillbaka befinner sig rollpersonerna i Kaupang, vikingarnas handelscentrum i södra Norge. Efter många olika turer hamnar äventyrarna i norra Spanien där de deltar i en hämndaktion mot rövarhövdingen Luis Candelas.
Dessförinnan har de inte bara utkämpat en mängd strider mot vilda djur och andra varelser, utan också stött på motstånd från andra vikingar.
Klarar de sig med skinnet i behåll?

Häftet innehåller beskrivningar och kartor över Kaupang, Luis Candelas fäste, slumpmässiga möten och färden till Spanien samt fem nya varelser.