The legendary and merciless Darth Vader blasts into furious combat, along with three additional Imperial pilots, in the TIE Advanced Expansion Pack for the X-Wing Miniatures Game. A noted improvement on the widely used TIE fighter, this fighter features shielding and improved weapon systems. Upgrade the fierce TIE Advanced with powerful cluster or concussion missiles, and demolish even the toughest enemies. This pack includes one detailed painted miniature, its necessary cards and tokens, and one dial.

Så har det då blivit dags att ta en närmare titt på den sista farkosten från den första vågen av expansioner till Star Wars X-Wing, nämligen TIE Advanced Expansion Pack. För er som inte är speciellt insatta i Star Wars, så är TIE Advanced det rymdskepp Darth Vader rattade i samband med slaget om Yavin i filmen Stjärnornas Krig (Star Wars IV: A New Hope). Lite förenklat, så var TIE Advanced tänkt att fylla en liknande roll som Rebellalliansens X-Wing, är denna klass av Imperiets TIE-serie utrustad med såväl sköldar som en Action Bar mer i stil med vad vi sett hos rebellernas farkoster, än Imperiets. Nu blev dock inte TIE Advanced någon större hit, och den konkurrerades snabbt ut av den mer manöverdugliga och hårdslående TIE Interceptorn. Det skulle faktiskt dröja fram till Star Wars Rebels innan den, då i prototypversionen, fick göra någon form av comeback i Star Wars-sammanhang.
Det är således ingen underdrift att påstå att TIE Advanced förmodligen är den mest obskyra farkosten i den första vågen, åtminstone för den breda allmänheten. Frågan blir således huruvida detta återspeglas i spelet, och om det finns en plats för TIE Advanced på spelbordet, eller om likt sin föregångare från filmen, får svårt med konkurrensen och förpassas bort från offentlighetens ljus. Så, sätt på dig hjälmen, spänn fast dig och gör dig redo, för nu ger vi oss ut i Star Wars X-Wing Miniatures Game.
Som vanligt så försöker jag använda mig av de engelska termerna i så stor utsträckning det går, och inte översätta dem till svenska. Den främsta orsaken till detta är att jag vill undvika mina hemsnickrade översättningar, och på så sätt undvika otydligheter om vilka egenskaper och uppgraderingar vi talar om.