Äventyrsspel – bland mutanter, drakar och demoner

Ingenting var roligt. I början av 80-talet var fantasy inte ens ett begrepp i Sverige. Hårdrock var livsfarligt och alla häftiga filmer på bio var sönderklippta. Från ingenstans dök företaget Äventyrsspel upp med rollspelet Drakar och demoner och erbjöd en fantasiupplevelse som överträffade allt annat. Under de följande femton åren gav man ut en mängd titlar som kom att trollbinda en generation, svältfödd på intryck.

Mutant, Svavelvinter, Ensamma Vargen, Nattens fasor, Kampen om citadellet, Monsterboken, Kult. Detta är bara några exempel på titlar som får hjärtat att klappa hårdare för många 70-talister. Historien bakom dessa och många andra titlar presenteras här i en spektakulär bok i storformat. Boken är fylld med illustrationer, omslag, kartor och skisser, varvade med öppenhjärtiga historier och anekdoter från personerna bakom spelen. Läsaren får en unik inblick i den kreativa och ibland kaotiska process som resulterade i en lång rad älskade spel, böcker och tidningar.

Boken tar upp samtliga produkter som Äventyrsspel gav ut: rollspelen, äventyren, regelmodulerna, brädspelen, soloäventyren, fantasyromanerna och den smått legendariska tidningen Sinkadus. I arbetet med boken har författarna intervjuat samtliga nyckelpersoner och fått exklusiv tillgång till tusentals originalillustrationer och interna dokument.

Äventyrsspel Bland mutanter, drakar och demoner är en verklig nostalgiupplevelse för alla som någonsin kommit i kontakt med svenska rollspel. Författare är Orvar Säfström, till vardags journalist och konsertproducent samt Jimmy Wilhelmsson, skribent och kommunikatör som bl.a. driver retrobloggen Spelpappan.se. Formgivare är Dan Algstrand, på fritiden ivrig rollspelare samt redaktionsmedlem på forumet Rollspel.nu.

Omslaget till boken "Äventyrsspel - Bland Mutanter, Drakar och Demoner"
Omslaget till boken ”Äventyrsspel – Bland Mutanter, Drakar och Demoner”

Höstens stora snackis har varit de två böckerna ”Finna Dolda Ting” av Anna-Karin Linder Krauklis, Daniel Linder Krauklis och Äventyrsspel – bland mutanter, drakar och demoner av Jimmy Wilhelmsson och Orvar Sävström, vilka båda behandlar rollspelshobbyns historia. Medan paret Linder Kauklis bok behandlar det svenska rollspelsundret i största allmänhet, så ligger fokus på Wilhelmsson och Sävströms bok på det klassiska företaget Äventyrsspel och dess historia. Vilken tar sin början i en oansenlig liten källarlokal i Hjorthagen, där ett gäng killar, bland annat Lars-Åke Thors, Fredrik Malmberg och Klas Berndal, grundat företaget Target Games. Tänkt att fylla det tomrum som skapats efter att den gamle ägaren till deras favoritbutik Tradition avlidit, och de kommit på kant med den nye ägaren. Efter att Fredrik Malmberg kommit tillbaka från att ha jobbat i USA, bestämmer man sig för att ge ut ett rollspel och resten är som sagt historia.
Nu är inte boken Äventyrsspel – bland mutanter, drakar och demoner en faktabok, utan snarare en exposé över företaget och dess produkter. Där de båda författarna låter de medverkande själva berätta om sina alster, och hur de var att arbeta med eller för Äventyrsspel. Bilden som målas upp, med återkommande berättelser om kraschade hårddiskar, korrupta disketter, strulande frilansare, pressade och spräckta tidsplaner och så vidare, så verkar det ständigt rått någon form av organiserat kaos på Äventyrsspels kontor i Frihamnen eller på Åsögatan. Att man i detta kaos, ändå lyckade få ut något överhuvudtaget till butikshyllorna, framstår emellanåt som smått otroligt. Så här i efterhand, ser jag på mitt drömjobb som tonåring, i ett helt annat ljus, om än det vore roligt att få varit del i processen. Men man kan ju inte få allt…

Arbetet med Monsterboken beskrivs.
Arbetet med Monsterboken beskrivs.

Det är dock något som författarna lyckats med, åtminstone när det gäller att leta upp de som var med och skapade alla dessa produkter som Äventyrsspel gav ut. För vid sidan av de kanske mer kända namnen, som Anders Blixt, Fredrik Malmberg, Nils Gulliksson och så vidare, så har man även lyckats leta rätt på de som bara gjorde enstaka arbete för företaget, och låter de berätta om sina erfarenheter. Det arbete som författarna till boken måste lagt ner, skulle troligtvis göra själva Sherlock Holmes grön av avund, och kanske förtjänar en helt egen bok. För medan det förstås är roande att läsa Malmberg och de övriga frontfigurernas berättelser, så kan jag tycka det är minst lika intressant att få höra vad Roger Undhagen eller Anders Simonsson (Havets Vargar och Torshem), har att berätta. Det märks också när man läser Äventyrsspel – bland mutanter, drakar och demoner, att de båda författarna lyckats vinna förtroendet hos de man intervjuar, då jag får känslan av att man är rätt öppen med vad man berättar om sin tid på Äventyrsspel och sina alster. Visst, mycket av det som framkommer i boken, är kanske inte några direkta statshemligheter, men det är ändå intressant att få höra de medverkande själva få komma till tals.
Något som slår mig när jag läser Äventyrsspel – bland mutanter, drakar och demoner, är hur företaget förändrades med tiden. Från att ha i stora drag gett ut material baserat på medarbetarnas mer eller mindre galna infall eller inskickat material, så började man successivt förlita sig på rena beställningsarbeten. Det handlade inte längre om vad medarbetarna ville göra, utan vad man trodde köparna ville ha. Något som så här i efterhand kan te sig något motsägelsefullt, då man sällan verkar genomfört någon form av marknadsundersökning, utan istället förlitat sig på de signaler om vad som sålde på Tradition och enstaka enkäter i Äventyrsspels tidning Sinkadus. Känslan som infinner sig, ju längre in i berättelsen om Äventyrsspel man kommer, är att mitt svalnande intresse för företagets produkter intimt hör samman med denna utveckling. Från att ha gett ut produkter som medarbetarna brann för, så började man förlita sig på allt mer själslösa produkter som inte längre var egna alster, utan mer eller mindre varianter på redan publicerat material från Games Workshop, TSR, Inc. och så vidare.

Givetvis beskrivs utvecklingen av Mutant ingående.
Givetvis beskrivs utvecklingen av Mutant ingående.

Någon kronologisk berättelse över Äventyrsspel är inte boken Äventyrsspel – bland mutanter, drakar och demoner, utan istället så följer man de olika produkterna som företaget gav ut i kronologisk ordning. Ett upplägg som har både för- och nackdelar, då det blir lätt att följa utvecklingen av de olika spelen, men där man stundtals tappar överblicken för vad som sker inom själva företaget och får sitta och pussla ihop berättelsen. Samtidigt är frågan om boken verkligen vunnit på ett annat upplägg, jag är lite tveksam. Risken är att det blivit ännu rörigare, och att man då kanske förlorat överblicken både på mikro- och makronivå. Givetvis ligger fokus på Äventyrsspels egna rollspel, där storsäljarna Mutant och Drakar och Demoner får mest utrymme, medan Kult övrig produktion kanske hamnar lite i skymundan. Det samma måste tyvärr sägas om de spel som Äventyrsspel gav ut på licens, och där rollspelet Chock får mest utrymme. Känslan som infinner sig när man läser om både Sagan om Ringen och Stjärnornas Krig, är att det kanske mer handlade om att förhindra att någon annan gav ut dem på svenska, som att man gillade spelen. Speciellt inkomstbringande var dock inte spelen, och det hade förstås varit intressant och höra hur urvalsprocessen för vilka moduler man skulle ge ut, gick till. Det hade också varit intressant att höra om försöken att lansera Drakar och Demoner i Danmark och Norge, något som överhuvudtaget inte avhandlas i boken.
Bokens kanske största brist, om än att jag vet att författarna vill koncentrera sig på Äventyrsspels historia, är att jag får känslan av att världen utanför företagets kontor knappt existerar. För även om konkurrenter, världspolitiska händelser och samhällsdebatten i Sverige om farorna med rollspel nämns, så verkar de haft en väldigt begränsad inverkan. Istället lyfter man hellre fram vilken musik man lyssnade på, eller vilken konstnär man inspirerades av. Nu är jag fullt medveten om författarnas syfte, och att många av medarbetarna på Äventyrsspel var väldigt unga, något som man kanske glömmer bort, men var man verkligen så ointresserad av vad som skedde utanför kontorets väggar? Var jag unik som tonåring på 1980-talet av att jag brydde mig, och intresserade mig för vad som skedde i världen utanför radhuslängorna i Sätra?

Kult, Sveriges kanske mest kontroversiella rollspel?
Kult, Sveriges kanske mest kontroversiella rollspel?

Med detta sagt, så skulle jag ändå vilja framhäva att Äventyrsspel – bland mutanter, drakar och demoner inte bara är en innehållsmässigt imponerande bok, utan även utseendemässigt. Både författarna och formgivaren Dan Algstrand, har gjort ett otroligt arbete. Inte bara för att man lyckats hitta och intervjua alla medarbetare på Äventyrsspel, utan även för det grafiska. Äventyrsspel – bland mutanter, drakar och demoner är inte bara fylld med bilder på produkterna, utan man har även lyckats hitta unika skisser och konceptbilder. För mig som växte upp med Äventyrsspel, och där deras produkter på gott och ont haft en stor inverkan på min uppväxt, är det en otrolig känsla att bläddra igenom boken och man bokstavligen sköljs över av minnen från en svunnen tid.
Givetvis är Äventyrsspel – bland mutanter, drakar och demoner primärt riktad mot de som på ett eller annat sätt, har någon form av emotionell koppling till Äventyrsspel. Det kan vid en första anblick, framstå som en väldigt snäv målgrupp, men inget kunde vara mer felaktigt. Bara Drakar och Demoner har genom åren sålts i över 100000 exemplar, och det är nog förmodligen väldigt få som växte upp på 1980-talet och början av 1990-talet, som inte någon gång prövade på att spela rollspel. Även om alla kanske inte är lika intresserad som jag, så ska inte känslan av nostalgi för en svunnen tid underskattas. Det ökande intresset för hobbyn, och där många av Äventyrsspels gamla spel fortfarande ges ut, gör gällande att det kanske finns en större marknad än man inledningsvis tror. För egen del så kommer boken, främst av dess format, har en given plats i min samling.