A LONG TIME AGO IN A GALAXY FAR, FAR AWAY…

It’s a period of civil war. Against all odds, the Rebel Alliance defies the tyranny of the evil Galatic Empire. Though the Imperial navy vastly outnumbers the Rebel fleet, the Alliance holds out hope that the actions of a few brave pilots can change the fate of the galaxy…

X-Wing is a fast-paced game of tacitcal space combat in the Star Wars universe. Players controls starfighters from either the Rebel Alliance of the Galactic Empite, outfit them with a variety of pilots, special weapons and upgrades, and attempts to outmaneuver their opponents.

This box contains everything two players need to get started playing X-Wing, including painted plastic ships, custom dice, cards, tokens, and quick-start rules. advanced missions are also included to let players take their game to the next level.

Man your ships! And may the Force be with you!

Star Wars X-Wing Miniatures Game från Fantasy Flight Games.
Star Wars X-Wing Miniatures Game från Fantasy Flight Games.

Som stort Star Wars-fan, så har jag länge gått och suktat efter detta spel, som låter spelarna ta kontrollen över rymdskepp från Imperiet eller Rebelalliansen. Så med detta i åtanke, så är det kanske lite underligt varför man aldrig slagit till, och köpt spelet. Men det har alltid kommit något i vägen, som på vårens Sci-Fi-mässa i Stockholm, när jag till och med kommit så långt att jag stod i kön och skulle betala spelet, när jag upptäckte att de hade ett exemplar av Monopol Adventure Time. Eftersom ungarna älskar serien, och höjt röster för att jag skulle köpa ett exemplar av spelet, så blev det ett exemplar av Monopol (som jag egentligen avskyr) som släpades hem från mässan. Tillfället att köpa spelet, kom dock i samband med ett litet oväntat besök på Game, som vid den här tidpunkten försökte ansöka om rekonstruktion och reade ut delar av sitt sortiment. Ett av de få brädspel som fanns kvar i hyllorna, var ett exemplar av Star Wars X-Wing Miniatures Game från Fantasy Flight Games, och nu fanns det inga undanflykter kvar längre, och spelet hamnade raskt i min ägo.
Att säga att förväntningarna var skyhöga, när jag och yngsta dottern bänkade oss vid köksbordet för att spela, är en mild underdrift. Speciellt som jag spenderat några timmar med att läsa reglerna, samt att se några videoklipp Youtube om hur spelet fungerar. Efter att ha plockat fram modellerna, och gjort i ordning spelytan, var det så dags att sätta sig ner i cockpiten, starta motorerna, värma upp laserkanonerna och möta fienden…

Star Wars X:Wing Miniatures Game innehåller allt du behöver för att spela.
Star Wars X:Wing Miniatures Game innehåller allt du behöver för att spela.

Grundlådan för Star Wars X-Wing Miniatures Game är onekligen fullmatad, och innehåller allt du behöver för att spela, som tärning (tre röda attacktärningar, och tre gröna försvarstärningar), pilotkort, skadekort, extra utrustning för rymdskeppen, markörer, mätstickor, snurrdiskar (som används för att markera vilken förflyttning och manöver rymdskeppet ska göra), asteroider och tre vackert målade rymdskepp i form av två TIE Fighters och en X-Wing. För att underlätta för nya spelare, så finns ett introduktionsscenario med kraftigt nedbantade regler. Redan efter andra omgången, kände vi dock båda att vi var redo för standardreglerna.
Star Wars X-Wing Miniatures Game går i korthet ut på att eliminera motståndarens rymdskepp, även om det går att använda sig av andra segervillkor, och är uppdelat i omgångar. Varje omgång är i sig uppdelat i fyra faser, och efter att spelarna valt sida, är det dags att plocka fram vilka piloter man ska använda sig av. Med i spelet följer fyra Rebellpiloter, Luke Skywalker, Biggs Darklighter, samt två generiska piloter (Red Squadron Pilot och Rookie Pilot). För den spelare som väljer att spela Imperiet, medföljer Mauler Mithel, Dark Curse, Night Beast, samt sex stycken generiska piloter (Black Squadron Pilot, Obsidian Squadron Pilot och Academy Pilot). På Pilotkorten så finns all information man behöver, piloternas Attackvärde (som används för att bestämma i vilken ordning rymdskeppen förflyttar och skjuter), men också deras eventuella specialförmågor, samt egenskaper för de rymdskepp de kontrollerar. Information om pilotens färdigheter och rymdskeppets egenskaper, upprepas sedan på den tillhörande bricka, som även markerar skeppets skottvinkel, och vilken placeras på modellens basplatta. Eventuella kort med specialutrustning, som vapen eller robotar man kan utrusta rymdskeppen med, eller elitförmågor som piloterna kan ha, placeras på Pilotkorten. Med tanke på att man rekommendera en spelyta på minst 90×90 cm (3×3 fot), och att alla extramarkörer, kort samt mätstickor o.s.v. tar en hel del plats, kan det snabbt bli rätt trångt på bordet.
Med alla deltagande rymdskepp uppställda, är det dags att börja spelet och i den första fasen, bestämmer man vilken typ av förflyttning och manöver rymdskeppet ska göra. Detta görs på de medföljande snurrdiskarna, som det finns en för varje rymdskepp. Vilka typer av förflyttning och manövrar man kan göra, beror på vilken typ av rymdskepp man använder sig av, vilket avspeglas i att de mindre och lättbestyckade TIE Fighterskeppen, har ett större urval av valmöjligheter än de mer tungstyrda X-Wingskeppen. Efter man valt vilken typ av förflyttning rymdskeppet ska göra, så placerar man snurrdisken upp och ner bakom (eller så nära man kan om det finns skepp i vägen) rymdskeppet. När spelarna är färdiga med detta, går man över till Aktiveringsfasen, när skeppen får flytta.
Till skillnad från den förra fasen, så flyttas rymdskeppen i en bestämd ordning, där den pilot som har lägst Pilotvärde får flytta först, och sedan flyttar den mest näst lägst och så vidare. Fasen inleds med att spelaren vänder den upp och nedvända snurrdisken uppåt, och tar fram den passande mätstickan för den förflyttningen. Mätstickan placeras mellan två peggar på basplattan, och sedan flyttas rymdskeppet till slutet av stickan. Beroende på vilken typ av förflyttning och manöver som skeppet gjort, kan spelaren – om denne vill – sedan, låta sin pilot göra en handling. Vilket innebär att denne siktar in sig på en speciell motståndare, fokusera, gör en roll eller planerar att göra en undanmanöver om denne blir angripen, och markeras vid skeppet med en för handlingen specifik markör. När alla rymdskepp flyttat klart, är det dags för nästa fas, nämligen Stridsfasen.
Alla rymdskepp som befinner sig inom skottavstånd, och inom rymdskeppets skottvinkel kan beskjuta varandra. Även denna fas, sker i en bestämd ordning, där den pilot som har högst Pilotvärde, går först. Den anfallande spelaren slår lika många röda tärningar som piloten har i Attackvärde (eller om ett sekundärt vapen används, det Attackvärde som står på kortet för detta), och den försvarande spelaren slår lika många gröna tärningar som dennes pilot har i Kvickvärde (antalet tärningar kan ökas baserat på avståndet mellan rymdskeppen). Lyckas den anfallande spelaren få fler träffar (som finns i två varianter, normal skada och kritisk skada), än den försvarande spelaren fick undanmanövrar, så tar det försvarande rymdskeppet skada. Båda spelarna har möjlighet, baserat på pilotens eventuella specialförmågor, eller den handling som denne gjorde i den tidigare fasen, att ändra sina tärningsresultat eller slå om några eller alla tärningar. Har det försvarande rymdskeppet energisköldar, vilket X-wingskeppet har, så tas dessa bort först. Saknar skeppet energisköldar, vilket gäller för de båda TIE Fightersskeppen, eller förbrukat dessa, så placeras lika många skadekort som den anfallande spelaren fick in träffar. Skulle den anfallande spelaren fått in en (eller fler) kritiska träffar, så drabbas dessutom skeppet av den text som står skriven på kortet. Får ett skepp lika många, eller fler, skadekort som den har i skrovvärde, är det förstört och plockas bort från spelet.
När alla piloter genomfört sina anfall, är det dags för den sista fasen, som fått det passande namnet Slutfasen. Efter att de handlingar som slutförs i denna fas avklarats, plockas de handlingsmarkörer som inte använts bort, och omgången är slut och en ny tar vid. Så fortsätter man som sagt tills alla motståndarens rymdskepp är eliminerade, eller segervillkoren uppfyllts.

Generiska X-Wingpiloter.
Generiska X-Wingpiloter.

Att säga att det var kärlek vid första tärningskastet, är kanske en underdrift, och i stora drag så infriades alla mina högt ställda förväntningar. Tempot är högt, och konstruktören har onekligen lyckats fånga känslan från (de tre ursprungliga) Star Wars-filmerna. Att spela Star Wars X-Wing Miniatures Game, går snabbt och flygstriderna är intensiva, vilket gör att man i stridens hetta, glömmer bort att lägga en handlingsmarkörer på sin pilot. Även om reglerna i sig är enkla, så är det mycket att hålla reda på rent taktiskt och strategiskt. Inte nog med att du ska försöka planera hur du ska förflytta dina (ditt) rymdskepp, du måste också försöka förutse vad din motståndare ska göra med sina (sitt) skepp. Det är alltså en hel del att tänka på, och när det väl börjar braka loss, så går det snabbt. Både jag och dottern kom på oss flera gånger att vi glömt lägga handlingsmarkörer på vår skepp, men jag antar att det är ett övergående problem.
Jag tycker också konstruktören av spelet, lyckats väl när det gäller de olika skeppens för och nackdelar. På pappret kanske det ensamma X-Wingskeppet verkar rökt mot de två TIE Fighterskeppen, men detta uppvägs av dess bestyckning och två energisköldar. Å andra sidan, uppvägs de sköra TIE Fighterskeppens brist på energisköldar och bestyckning, av dess manöverduglighet som ger dem stora möjligheter att utmanövrera de långsammare X-Wingskeppet och undvika deras beskjutning. När man tröttnat på att bara låta de tre skeppen damma på varandra, kan man spela ett av de tre scenarion som följer med, eller skapa egna genom DIY-reglerna.
Även om grundlådan till Star Wars X-Wing Miniatures Game som sagt är fullmatad, så kommer man snabbt till insikt om att de tre medföljande modellerna, inte är nog och att det krävs förstärkning. Tre skepp är förstås inte nog, och med rymdskepp som Millenium Falcon. TIE Advance och alla andra skepp från Star Wars-universumet, så kliar det lovligt i fingrarna är utöka antalet. Som jag också påpekat, så är Star Wars X-Wing Miniatures Game ett rätt platskrävande spel, och redan med endast tre skepp, tenderar spelplanen att bli rörig. Speciellt som det inte enbart är rymdskeppen som ska samsas, utan en mängd markörer, som kan ställa till det när man ska flytta något. Hur det blir när samlingen utökas, är oklart, men det är samtidigt ett angenämt problem. I värsta fall så får man flytta ner på golvet, och hoppas att katten vandrar in över spelplanen….

Förflyttningsmöjligheterna för en X-Wing.
Förflyttningsmöjligheterna för en X-Wing.

Oavsett platsbrist och att man redan börjat köpa nya rymdskepp, så kan jag verkligen rekommendera Star Wars X-Wing Miniatures Game. För mig som inbiten Star Warsfan, så är det förstås otroligt roande att få leva ut fantasin – åtminstone på spelbordet – att få ratta en X-Wing eller en TIE Fighter, och alla andra modeller i spelet. Men spelvärdet torde även vara högt även för de som inte kan filmerna utantill, och som försöker härma ljudet från en TIE Fighter varje gång denne flyttar sina modeller. Det är inte heller ett speciellt tidskrävande spel, åtminstone inte om man enbart begränsar antalet modeller till de som följer med i grundlådan.
I takt med att jag utökar antalet modeller, så hade jag tänkt att ta en närmare titt på varje expansion. Med det hoppas jag att skrivkrampen har lättat, och att jag pumpar lite liv i bloggandet, för det kan behövas.


Fotnot:
För er som inte har råkoll på filmerna, kanske jag borde förklara vilka de tre namngivna TIE Fighterpiloterna är.

  • ”Mauler” Mithel tjänstgjorde i Black Squadron, och en av två piloter som flög tillsammans med Darth Vader i slaget om Yavin. Han dödades efter han krockat med Darth Vaders TIE Advance, och sedan kraschade in i Dödsstjärnan.
  • Dark Curse, var tjänstgjorde även han Black Squadron, och deltog även han i slaget om Yavin, och dödades av Wedge Antilles i striderna över Dödsstjärnan.

  • Night Beast, tjänstgjorde i Obsidian Squadron, vilken deltog i ockupationen av gruvkolonin Molnstaden på Bespin i filmen ”Rymdimperiet slår tillbaka”.