Relying on speed and strength in numbers to overcome their enemies, TIE Fighters have only a pair of laser cannons and lack shields of any kind, yet their dexterity makes them dangerous opponents. The TIE Fighter Expansion Pack for the X-Wing Miniatures Game includes one stunning miniature, plus its necessary cards, tokens, and dial. Also included are six pilots, like the craft Imperial Pilot ”Backstabber”, one of Darth Vader’s wingmen in the Battle of Yavin.

TIE Fighter Expansion Pack
TIE Fighter Expansion Pack

Då har turen kommit till att ta en närmare titt på ytterligare ett av rymdskeppen som utgör den första vågen av expansioner, till Star Wars X-Wing Miniatures Game. Nämligen det kanske mest kända av alla Imperiets rymdskepp, även bland de som inte är allt för insatt i Star Wars, nämligen TIE Fightern. Detta lilla rymdskepp med sitt distinkta utseende, och kanske i ännu högre grad ljud, är nästan lika intimt förknippat med det ondskefulla Rymdimperiet som Stormtroopers och Lord Darth Vader. Det är dock inte bara i filmens värld som TIE Fightern gjort ett stort intryck, utan det har även rymdskeppet gjort i spelet och är en fruktad pjäs när den sättas samman i en så kallad TIE Fighter svärm. Denna svärm, som kan bestå av upp till åtta TIE Fighters, blev snabbt en maktfaktor att räkna med i spelet. På senare år har dock svärmen fått allvarlig konkurrens i diverse turneringar, främst tack vare att Fantasy Flight Games introducerat nya kort och farkoster som minskat svärmens effektivitet.
Som vanligt i dessa recensioner, så har jag valt att behålla de engelska termerna, för att undvika oklarheter och bespara er mina hemsnickrade översättningar. Även om det känns bittert, så är jag också pragmatisk och inser själv att fördelarna uppväger de eventuella nackdelarna med detta förfarande.

Innehållet i TIE Fighter Expansion Pack till Star Wars X-Wing Miniatures Game.
Innehållet i TIE Fighter Expansion Pack till Star Wars X-Wing Miniatures Game.

Precis som den föregående recensionen, är detta inte något nytt rymdskepp, utan det följde med två stycken TIE Fighters i lådan till grundreglerna. Detta innebär onekligen att frågan om det verkligen finns något behov av att köpa TIE Fighter Expansion Pack, när man dels redan har två skepp och lika gärna kan köpa en ytterligare en grundlåda och på så sätt fördubbla antalet rymdskepp. Som vi kommer se, så är detta förstås ett fullt troligt scenario för den som nu önskar använda sig av Imperiet, men att det också finns ett mycket gott skäl att införskaffa minst ett exemplar av TIE Fighter Expansion Pack.

Egenskaper och manöverskivan för en TIE Fighter.
Egenskaper och manöverskivan för en TIE Fighter.

Till skillnad från rebellernas lite kraftfullare X-Wing, som kan fungera självständigt och både kan ta och ge rejält med styrk, så saknar Rymdimperiets TIE Fighter både styrkan och fysiken. Istället lever den på sin förmåga att snabbt kunna ta sig in i strid, och sedan likt en ettrig mygga man inte kan blir av med, utmanövrera sin motståndare. Alla TIE Fighters i denna expansion har samma egenskaper, nämligen två i Attack Value, tre i Agility, tre i Hull, men saknar Shields. Dess Action Bar tillåter en TIE Fighter att antingen göra en Focus, Barrell Roll eller en Evade, vilket är de sedvanliga Actions för de tidiga farkosterna som Imperiet hade tillgång till.. De enda Upgrades som finns tillgängliga för alla TIE Fighters är Modifications, medan några av piloterna även kan utrustas med en Elite Talent.
Som synes av TIE Fighterns manöverskiva, så är detta ett mycket manöverdugligt rymdskepp, som ger spelaren stora valmöjligheter för hur det ska förflyttas. En TIE Fighter kan göra Tight Turns i hastighet ett till tre, en Bank i hastighet två till tre och köra rakt fram i hastighet två till fem. Den har möjlighet att göra en K-turn (u-sväng) i hastighet tre till fyra, och vilka är de enda röda manövrarna som en TIE Fighter kan göra. Likt X-Wing, har den tre gröna manövrar, men då dessa inte är begränsade till att skeppet bara åker rakt fram, så öppnar det upp för fler valmöjligheter. I TIE-Punisher som släpptes i samband med GenCon 2015, så finns en Modification som utökar antalet gröna manövrar ett TIE-rymdskepp kan göra.

Howlrunner är kanske mest nyttjade av alla unika TIE Fighter piloter.

Men låt oss inte förhasta oss, vi har en hel del skepp att titta på innan det blir dags för mig att sätta mig ner och se över de rymdskepp som utgör Våg 8. Hur som helst, låt oss nu ta en närmare titt på Pilotkorten i denna expansion, vilka är hela sex stycken. Vilket kanske inte är så underligt, när man betänker att TIE Fighters är billiga, och ska flygas i större formationer. Den första unika pilot som följer med i TIE Fighter Expansion Set är ”Howlrunner”, vilket är piloten Civé Rashons anropsnamn. För er som inte vet det, så är Civé aká ”Howlrunner”, befälhavare för Obsidian Squadron, vilken deltog i ockupationen av Bespin City och i slaget om Endor. ”Howlrunner” har en Pilotskill på 8, kostar 18 poäng och kan ta en Elit Talent och Modification. Men det är ”Howlrunners” förmåga, att när ”[…] another friendly ship at Range 1 is attcking with its primary weapon, it may reroll 1 attack die”, som gör henne ovärderlig och till av en spelets kanske enskilt viktigaste piloter. Det är nämligen runt ”Howlrunner” och hennes förmåga, som de fruktade och ofta obehagligt effektiva TIE-svärmarna byggs. Tack vare hennes förmåga, kan nu de annars offensivt rätt klena TIE-figheterna, i kombination med Focus, ha stora möjligheter att få in en träff eller två. Detta har dock ett pris, eftersom ”Howlrunner” kommer vara ett skepp som har ett pris på sitt huvud och därför måste utrustas med någon Modification för att öka hennes överlevnadschanser. I praktiken är detta det enda kort du lär behöva från den här expansionen, men vilket kort sedan…

Backstabber, en av Lord Darth Vaders wingmen under slaget om Yavin.

Nästa unika pilot är ”Backstabber”, anropsnamnet på DS-61-3, vilken deltog i slaget om Yavin och sköts ned av Millenium Falcon i slutet av filmen A New Hope. ”Backstabber” har en Pilotskill på 6, kan bara ta en Modification, kostar 16 poäng och har en förmåga som ”when attacking from outside the defender’s firing arc, roll 1 additional attack die”. Detta innebär att ”Backstabber” fungerar bäst när han agerar på hand, och inte i en tätt formerad TIE-svärm, så att han komma nära sin fiende och angripa bakifrån. Optimalt är förstås om man dessutom lyckas manövrera honom, så att han finns inom avstånd ett, vilket ger honom hela fyra attacktärningar om han uppfyller kriterierna för sin förmåga.

Winged Gundark, expansionens sista unika pilot.
Winged Gundark, expansionens sista unika pilot.

Den tredje och sista unika piloten är ”Winged Gundark”, anropsnamnet på OS-72-7 och medverkade i ockupationen av Bespin City tillsammans med Obsidian Squadron. ”Winged Gundark” har en Pilotskill på 5, kostar 15 poäng, kan ta en Modification och hans förmåga låter honom, ”When attacking at Range 1, you may change 1 of your hit results to a critical hit result”. En habil egenskap på pappret, som kan göra att ”Winged Gundark” kan nyttjas för att sätta in nådastöten på en skadeskjuten farkost. Det är dock en egenskap som ställer vissa krav på hur han används, då han måste hållas i liv tillräckligt länge för att kunna sättas in när motståndaren förlorat sina sköldar, vilket med tanke på hur bräckliga TIE Fighters är, kan vara svårt. Med endast två Attack Dice, så gäller det också att få in en träff.

De tre generiska pilotkorten som följer med i TIE Fighter Expansion Pack

Med i expansionen följer också tre stycken generiska piloter, vilka återfanns i grundreglerna, och består av Black Squadron Pilot, Obisidian Pilot och Academy Pilot. Black Squadron Pilot har en Pilotskill på 4, kan utrustas med en Elit Talent och Modification och kostar 14 poäng. Eftersom denna pilot saknar någon förmåga, så får man istället en kort beskrivning av livet som pilot av en TIE Fighter. Av texten kortet, så framgår det att livet som TIE Fighter-pilot, är intensivt men förmodligen kort, då ”The TIE fighter has no shields or life support systems, forcing TIE pilots to depend solely on their skills to survive”.

Den andra generiska piloten är Obsidian Squadron Pilot, med en Pilotskill på 3, kostar 13 poäng och kan utrustas med en Modification. Precis som ovan pilot, så har inte heller Obsidian Squadron Pilot någon förmåga, utan istället fylls tomrummet med texten ”The TIE fighter’s Twin Ion Engine system was designed for speed, making the TIE one of the most maneuverable starships ever produced”.

Den tredje och sista generiska piloten är Academy Pilot, som har en Pilotskill på 1, kan utrustas med endast en Modification och kostar 12 poäng. Kanske inte helt oväntat, så saknar även denna pilot någon förmåga, och istället får vi veta att TIE Fightern utvecklades ”[..]by Sienar Fleet Systems, the Empire used the fast and agile TIE/ln as its primary starfighter throughout most of the Galactic Civil War. Lite beroende på tycke och smak, så utgör de två sistnämnda piloterna majoriteten av alla pilotkorten i en TIE-svärm.

Determiniation
Determiniation

De enda Upgrades som finns med i denna expansion är två stycken Elit Talents, vilket kanske säger sig själv eftersom det är – tillsammans med Modification – de enda möjligheterna man har att uppgradera TIE Fightern. Den första som vi ska ta en närmare titt på, är Determination, en Elit Talent som kostar 1 poäng, och fanns med i grundreglerna. Determination gör att ”When you are dealt a faceup Damage card with the Pilot trait, discard it immediately without resolving its effect”. En helt ok Elit Talent, speciellt som TIE Fighters saknar Shields, och som förhoppningsvis ökar rymdskeppets överlevnadschanser. Samtidigt så är risken stor, speciellt om man ställs mot fientliga skepp som orsakar stor skada, att man slås ut i ett anfall och att man därför inte får användning av denna Elit Talent. Tyvärr saknar både ”Backstabber” och ”Winged Gundark”, vilka båda skulle behöva den här förmågan för att öka sina överlevnadschanser.

Swarm Tactics
Swarm Tactics

Den andra Elit Talent som följer med i expansionen är Swarm Tactics, vilken kostar två poäng. Dess förmåga låter dig ”At the start of the Combat phase, choose 1 friendly ship at Range 1. Until the end of this phase, treat the chosen ship as if its pilot skill were equal to your pilot skill”. Detta är en mycket intressant Elit Talent, vilken känns avsedd för ”Howlrunner”, och som kan göra en TIE-svärm ännu dödligare. Speciellt när man betänker att det är fullt möjligt att låta andra piloter, som t.ex. Black Squadron Pilots (vilka kan utrustas med en Elit Talent), och låta dessa sedan föra vidare ”Howlrunners” Pilotskill till Academy Pilots och låta dessa få en Pilotskill på 8 istället för 1. Med en gång får du alltså en TIE-svärm, som där alla (eller en stor del) av rymdskeppen går väldigt tidigt i stridsrundan, istället för sist.

Med detta så är det dags att sammanfatta TIE Fighter Expansion Pack, som jag måste säga är en nästan nödvändig investering för den spelare som ska använda sig av Imperiet. För medan X-Wing Expansion Pack visserligen innehöll flera intressant kort, så är det ändå inga man måste ha om man tänkt använda sig av rymdskepp från Rebellalliansen. Har man däremot tänkt sig fokusera på Rymdimperiet, och vill nyttja sig av en TIE-svärm, är detta denna expansion ett måste. Visst, det går att sätta upp en TIE-svärm utan ”Howlrunner”, men då förlorar man en viktig orsak till varför den är så fruktad. Låter man dessutom utrusta henne och ett par Black Squadron Pilots med Swarm Tactics, blir det en livsfarlig kombination. Visst du förlorar ett par anfallstärningar, men det uppvägs av att hela – eller delar av – svärmen får en Pilotskill på 8, och därför får skjuta väldigt tidigt i stridsrundan.
Resterande piloter är däremot rätt bleka, vilket kanske inte är så underligt med tanke på ”Howlrunners” fantastiska förmåga. Visserligen går ”Backstabber” att nyttja för att skydda flankerna, där han kan försöka manövrera sig så att han får nyttja sin förmåga och visa varför han fått sitt anropsnamn från. ”Winged Gundark” känns dock på pappret som en väldigt svårspelad pilot, vars förmåga kräver noggrant planerande och en hel del tur för att fungera. Risken är som sagt stor att han är nedskjuten för länge sedan, när man äntligen kan få användning för honom.
De två Elit Talents som följer med, är också en blandad kompott. Medan det finns en enorm potential i Swarm Tactics, så är effekterna av Determination svårare att få ut något av med de sköra små TIE-Figheterna, som i teorin kan sänkas med en enda träff från en X-Wing.
Så har du tänkt att nyttja dig av rymdskepp från Imperiet, så är det här ett måste. Hur man sedan går vidare, beror förstås lite på plånbok och hur man tänkt gå vidare i spelet. Är det tänkt att du ska nyttja dig av en TIE-svärm, så är förmodligen den bästa taktiken att skaffa många TIE Fighters att köpa en TIE Fighter Expansion Pack, och två extra grundlådor för att på så sätt biffa upp antalet rymdskepp snabbt – och relativt billigt.
Med detta så är recensionen av TIE Fighter Expansion Kit slut, och i nästa inlägg om Star Wars X-Wing Miniatures Game, så kommer jag ta en närmare titt på Rebellalliansens tunga rymdskepp, nämligen Y-Wingen. På återseende, och tack för att du tog dig tid.