Det är idag (14 januari 2020) 30 år sedan förlaget TOR Books gav ut Eye of the World av Robert Jordan, och vad som blev första boken i den fjorton, eller femton om man räknar med prequelboken New Spring, i serien The Wheel of Time. Ursprungligen var det tänkt att serien skulle bestå av sex delar, men Jordan fann det tydligen svårt att lägga ifrån sig pennan. När Jordan avled 2007 i sviterna av cancer, tog Brandon Sanderson över ansvaret att guida bokserien i hamn. Till sin hjälp att slutföra projektet hade Sanderson tillgång till anteckningar och ljudinspelningar som Jordan gjort innan han avled. Den sista delen i serien, A Memory of Light, kom ut 2013.

Omslag till boken Eye of the World
Omslag till boken Eye of the World

Bokseriens popularitet gjorde att serien översattes till svenska, vilken fick namnet Sagan om Drakens Återkomst, av Natur & Kultur. På grund av att böckerna är veritabla tegelstenar, så delades böckerna i den svenska utgåvan upp i två delar. Förmodligen på grund av vikande försäljning, så slutfördes aldrig serien på svenska, och Fällan (den andra delen av Knife of Dream) blev den tjugoandra boken i serien och sista.
För egen del så har jag försökt, utan framgång att slutföra serien. Det brukar vanligtvis ta slut efter fyra eller fem böcker, men någon gång så är det väl tänkt att jag ska klara av att slutföra projektet. Kanske är dags att sätta sig ner och ge den en chans till, då Amazon av allt att döma tänker ge ut den i dramatiserad form på sin streamingtjänst.

Källor:
How Robert Jordan’s The Eye of the World came to be, 30 years after its debut