Noted for its tri-wing design, the Lambda-class shuttle served a critical role as a light utility craft in the Imperial Navy. Now you can use this utilitarian ship to strengthen you Imperial squad for X-Wing! The Lambda-class Shuttle Expansion Pack includes one large-base Lambda-class shuttle miniature at 1/270 scale, its maneuver dial, all necessary tokens, four ship cards, and a whopping twelve upgrades, which afford Imperial players an astonishing level of customization and control of their squads.

This is not a complete game experience. A copy of the X-Wing Miniature Game Core Set is required to play.

Lamda-class Shuttle Expansion Pack
Lamda-class Shuttle Expansion Pack

Då var det så dags att vända blickarna tillbaka till Star Wars X-Wing Miniatures Game, för att ta en närmare titt på ytterligare en expansion till Fantasy Flight Games populära spel. Dagens offer är inget annat än Lambda-Class Shuttle Expansion Pack, vilket är den andra farkosten från den tredje vågen som jag recenserar. Till skillnad från den förra farkosten, HWK-290, så är det detta en farkost som hämtats från filmens värld, närmare bestämt Return of the Jedi (Jedins Återkomst, 1983). Här får vi faktiskt stifta bekantskap med den redan i inledningsscenen, när den används för att transportera självaste Darth Vader till Dödsstjärnan II. När sedan Kejsaren anländer till Dödsstjärnan II, så nyttjar även denne sig av en Lambda-class Shuttle. Det är dock inte enbart filmens antagonister som nyttjar sig av den, utan det gör även filmens protagonister. När en commandotrupp under ledning av Han och Leia, tillsammans med Chewbacca, R2D2, C3P0 och Luke, ska infiltrera den närbelägna planeten Endor, så använder man sig av en erövrad skyttel, kodnamn Tydirium, för att ta sig förbi Imperiets vaknade öga. Föga medveten om att Imperiet redan känner till deras plan, och att Kejsaren planerar att gripa Luke och sedan försöka få honom att bli hans lärjunge. Men som ni alla vet, så slår Kejsarens plan bakut, och han försvinner ner i ett ventilationsrör, bara för att tydligen uppstå i den tredje och sista delen av sequeltrilogin. Hur som helst, när Luke sedan flyr från Dödsstjärnan II, så använder han sig av en Lambda-class Shuttle.

Inledningsscenen från Return of the Jedi (Jedins Återkomst, 1983)

Men trots att farkosten således figurerar flitigt i filmen, och har ett rätt distinkt utseende, så har den ändå hamnat i skymundan av de andra farkoster som introduceras i filmen. Vilket kanske inte är så underligt, speciellt eftersom den inte figurerar i några speciellt actionfyllda scener. Om än scenen när man försöker lura sig igenom Imperiets bevakning runt Endor, otvivelaktigt är en av filmens mer nervpirrande sekvenser. Så långt Lambda-class Shuttle i filmens värld, som emellanåt felaktigt betecknas som ”Tyderian class”, förmodligen efter anropsnamnet på den skyttel som Han, Leia, Chewbacca, Luke, C3P0 och R2D2 använder sig av i Return of the Jedi. Utanför filmens värld, i det så kallade Expanded Universe, så skulle skytteln få ett eget liv, och figurera i flertalet böcker, serier och tv-spel.

En Lambda-class Shuttle
En Lambda-class Shuttle

Tänkt att ersätta den åldrande Theta-class T-2c Shuttle, vilken man kan skymta i filmen Revenge of the Sith (Mörkrets Hämnd, 2005) när en sådan transporterar Kejsaren till kvarlevorna av Anakin Skywalkerpå planeten Mustafarr introducerades farkosten år 19 Före Slaget om Yavin, ungefär samtidigt som Imperiet erövrade Kashyyyk. Utvecklad av Sienar Fleet System, vilka lockat till sig ingenjörer från Cyngus Spaceworks (vilka tillverkade Theta-class T-2c Shuttle) med löften om högre löner, andelar av försäljningen och privata rymdjakter.
Den 20 meter långa Lambada-class Shuttle kunde ta ett tjugotal passagerare eller en last på 80 ton, och var utrustad med både vapen och sköldar. Även om den var primärt avsedd för transport av högre officerare eller ämbetsmän, bland annat Darth Vader och Kejsaren använde sig av den, så användes den även för att transportera trupper eller vid rekognosering. Många högre officerare och ämbetsmän valde ofta att ersätta lastutrymmet med en personlig avdelning, där de installerade avancerad kommunikationsutrustning.
Efter det galaktiska inbördeskrigets slut, så kom Alliansen för att Återupprätta Republiken (Alliance to Restore the Republic) över stora mängder Lambada-class Shuttle, vilka markerades med Alliansens märke på mittenvingen för att skilja dem åt från de som fortfarande var i tjänst hos resterna av Imperiet.
Med det tänkte jag avsluta den här långrandiga introduktionen, och ta en närmare titt på vad Lambda-class Shuttle Expansion Pack kan tänkas tillföra på spelbordet. Som vanligt så försöker jag använda mig av de engelska termerna i så stor utsträckning det går, och inte översätta dem till svenska. Den främsta orsaken till detta är att jag vill undvika mina hemsnickrade översättningar, och på så sätt undvika otydligheter om vilka egenskaper och uppgraderingar vi talar om.

Innehållet i expansionen
Innehållet i expansionen

Till skillnad från HWK-290 Expansion Pack, så kommer Lambda-class Shuttle Expansion Pack i en papplåda och inte i den lilla plastblistern. Precis som i fallet med Slave One Expansion Pack, så pryds den ena delen av kartongen av en bild på en Lambda-class Shuttle, (kanske den som för Luke Skywalker från Endor till Dödsstjärnan II), medan den andra delen utgörs av en genomskinlig plastförpackning i vilken man kan skärskåda modellen. Precis som tidigare modeller, så är kvalitén på Lambada-class Shuttle utmärkt. Visst, den smutsvita målningen är kanske inte den mest spännande, om än välgjord. En liten smårolig detalj på modellen är att sidovingarna går att fälla upp och ned. Den enda smolken i glädjebägaren är väl att vingarna tyvärr inte går att fälla ned helt, utan blir sittande halvvägs ned. Lite trist som sagt, speciellt som den lilla avbildningen på farkostens pilotbricka, har vingarna nedfällda. Å andra sidan, rent praktiskt så måste vingarna vara i positionerade i landningsposition, eftersom du annars kommer välta allt och alla i dess väg. Hur pass bra vingarnas plastgångjärn är, låter jag vara osagt, men det knakar lite oroväckande när man håller på och fäller och ner vingarna allt för mycket.
Nåväl, precis som Slave One och Millennium Falcon, så räknas Lambda-class Shuttle som en Large-farkost. Detta innebär både basplattan och peggen i vilken farkosten fästs vid plattan, är av modell tjockare. Tyvärr råder det inte bot på det faktum att man alltid är väldigt försiktig när man flyttar farkosterna, då det alltid känns som peggarna går av när man rör vid dem. Eftersom det är en lite bastantare modell, och att tyngdvikten ligger i nosen, så förstärker det tyvärr min ständiga paranoia att jag ska paja pegen. Med detta sagt så är det dock en modell som helt klart platsar på spelbordet rent estetiskt, visst, det är kanske inte en lika ikonisk farkost som Millennium Falcon eller Slave One, men inte långt ifrån. Är du intresserad av reglerna för farkoster som betecknas som Large, så beskrivs dessa i recensionen av Millennium Falcon Expansion Pack.

Ett stryktåligt, men inte speciellt rörlig.
Lambda-class Shuttle är en stryktålig, men inte speciellt rörlig farkost.

Vid sidan av modellen så medföljer det som vanligt bunt med kort, såväl piloter som Upgrades, ett regelformulär (som även innehåller ett scenario) och en hög med brickor. Som vanligt tänkte jag börja med att titta på farkostens egenskaper och Maneuver Dial, vilka ofta ger en antydan om vad man kan förvänta sig av farkosten. Precis som vanligt, eller åtminstone vanligtvis, så medföljer det fyra pilotkort, tre unika och en generisk. I likhet med Slave One Expansion Pack, så är alla farkostens egenskaper lika för alla fyra piloter. En Lambda-class Shuttle har 3 i Attack Value, 1 i Agility, 5 i Shield och 5  i Hull.  Till skillnad från de två tidigare farkosterna i samma storleksformat, så har Lambda-class Shuttle endast möjligheten att använda sig av en Forward Firing Arc. Dess Action Bar innehåller endast två alternativ, Focus och Target Lock, medan dess Upgrades Slots består av System, Cannon, två Crew, Modification och en Title. Väl värt att notera är att ingen av piloterna kan utrustas med en Elite Upgrade, tydligen var det inte Imperiets bästa piloter som utgås till att ratta Lambda-class Shuttles. Rent speltekniskt sett, så utgår jag dock från att frånvaron av Elite Upgrades mer handlar om balansen i spelet, och inte piloternas tillkortakommande.
I recensionen av HWK-290, så utsåg jag den farkostens Maneuver Dial till spelets sämsta, men jag får göra en pudel och korrigera mig. För här, herrar och damer, så har vi spelets – hitintills ska jag kanske tillägga – sämsta Maneuver Dial. En Lambda-class Shuttle kan stå still (röd) göra Banks och köra framåt i hastighet ett, av vilka alla förflyttningsalternativ är gröna, medan den kan svänga (vilka är röda), göra Banks (vit) och köra rakt fram (grön) i hastighet två. I hastighet tre kan den göra Banks (vilka är röda) och köra rakt fram (vit). Som synes inte den mest upphetsande Maneuver Dial, och där det kan vara lätt att få Stress, men svårt att bli av det, eftersom det bara finns tre gröna förflyttningsalternativ. Samtidigt, Lambda-class Shuttle var, som kanske framgick av introduktionen, inte avsedd för strid, utan för att primärt transportera folk mellan olika rymdskepp och rymdstationer.
Den svaga Maneuver Dial till trots, så är detta ändå en farkost som kan både ge och ta en hel del stryk. Dess förmåga att kunna stå still ska inte heller underskattas, och i kombination med Upgrades så kan en Lambda-class Shuttle bli en formidabel och mycket svårslagen spelpjäs. Speciellt som det finns en hel del intressanta piloter och Upgrades i denna expansion, men att det även finns flera kombinationer med kort från andra expansioner som kan tänkas nyttjas på en Lambda-class Shuttle. Farkosten har dessutom tillgång till System Upgrades, i vilken några av spelets kanske allra bästa Upgrades återfinns.

Tell Captain Kagi to prepare my shuttle for immediate takeoff

Palpatine, Revenge of the sith (2005)
Pilotkortet för Captain Cagi
Pilotkortet för Captain Cagi

Vilket osökt leder oss till piloterna, av vilka det som sagt medföljer fyra stycken, tre Unique och en generisk. Först ut av piloterna är Captain Kagi, vilken visserligen inte figurerar i filmerna, men nämns av Palpatine när denne beordrar Mas Amedda att låta Kapten Kagi förbereda hans Theta-class Shuttle för omedelbar avfärd mot Mustafar. Mycket mer än att han ersatte sin åldrande Theta-class Shuttle för en Lambda-class Shuttle, går tyvärr inte att hitta.
I spelet är Captein Kagi den högst rankade unika piloten, med en Pilot Skill på 8, och en förmåga som låter honom ”when an enemy ship acquires a target lock, it must lock onto your ship if possible” och vilken kostar 27 poäng. Precis som jag redan tidigare påpekat, så har alla piloter samma egenskaper och valmöjligheter när det gäller Action Bar och Upgrades. Hur som helst, Kagis egenskap ger en liten antydan om vilken roll det är tänkt att Lambda-class Shuttle ska spela på spelbordet. Det här är som sagt ingen speedkula, utan en långsam och otymplig transportfarkost, som ska bistå övriga farkoster. Även om det kanske inte är den bästa egenskapen i spelet, så är det otvivelaktigt en habil sådan. Speciellt som det gör att motståndarna måste eliminera Captain Kagi innan de kan börja plocka på sig Target Locks. En annan sak som kanske bör nämnas är priset, för 27 poäng får du en pilot med Pilot Skill 8 och som rattar en farkost som har fem i Hull och Shield. Vilket gör Lambda-class Shuttle den hitintills billigaste Large-farkosten i spelet, något att hålla i minnet.

Pilotkortet för Colonel Jendon
Pilotkortet för Colonel Jendon

Nästa pilot på dagordningen är Colonel Jedon, vilken även han är hämtad från filmens värld, i hans fall rör det sig om Return of the Jedi, där han är andrepilot på Darth Vaders personliga Lambda-class Shuttle. Mycket mer än att han är en före detta testpilot och en av de första att flyga en TIE Defender, som innan han blev andrepilot Darth Vaders skyttel, tjänstgjorde tillsammans med Captain Yorr i Onyx Squadron. I filmen Retun of the Jedi, så spelas han av Mike Havord. Hur som helst, till priset av 26 poäng, så får du tillgång Colonel Jendon, en Unique Pilot med en Pilot Skill på 6, och vars egenskap låter honom ”At the start of the Combat phase, you may assign one of your blue target lock tokens to a friendly ship at Range 1 if it does not have a blue target lock token”. Med tanke på att få av Imperiets farkoster kan använda Target Lock, så är detta en otvivelaktigt en väldigt habil egenskap till ett bra pris. Som man brukar säga i spelet, allt som ger gratis Actions är bra. Det finns dessutom en viss synergi med Weapons Engineer, vilken låter dig ha fler än en Target Lock.

”Command station, this is ST-321, code clearance blue. We are starting our approach. Deactivate the security shield.”

Kapten yorr
Pilotkortet för Captain Yorr.
Pilotkortet för Captain Yorr.

Den tredje och sista unika piloten är Captain Yorr, vilken även han är hämtad från filmens värld. I likhet med Colonel Jedon, så har Yorr tidigare bland annat tjänstgjort i Onyx Squadron, och vid tiden för filmen Return of the Jedi, förstepilot på ST-321, Darth Vaders personliga Lamda-class Shuttle. I filmen spelas han av Jasper Jacob, som var så nervös att han hade svårt att komma ihåg dialogen, vilket kanske passar in med tanke på Vaders irritation rörande byggandet av den nya Dödsstjärnan. Vad som hände Yorr, eller för den delen hans andrepilot Colonel Jendon, är oklart. Hur som helst, i spelet har Captain Yorr en Pilot Skill på 4, kostar 24 poäng och har en förmåga som ”When another friendly ship at Range 1-2 would receive a stress token, if you have 2 or fewer stress tokens, you may receive that token instead”. I övrigt delar Yorr alla farkostens egenskaper med övriga piloter. Trots skådespelarens nervösa intryck av Yorr, så verkar han i spelet gilla att dra på sig Stress. Vilket, med tanke på hur viktigt Stress blivit i spelet, kan vara en viktig förmåga. Givet, Yorr kan få svårt att göra sig av med sin Stress, men å andra sidan, så länge han har två eller mindre Stress-brickor på sig, så kan han använda sin förmåga. En habil och intressant förmåga, som otvivelaktigt cementerar Lambda-class Shuttle i dess understödjande roll på spelbordet.

Pilotkortet Omicron Group Pilot
Pilotkortet Omicron Group Pilot

Det sista pilotkortet utgörs, som brukligt, av en generisk pilot. I detta fall rör det sig av Omicron Group Pilot, vilken kostar 21 poäng och saknar någon specifik egenskap. Istället får vi ta del av lite information om farkosten, i detta fallet att Lambda-class Shuttle var ”noted for its tri-wing design, the Lambda-class shuttle served a critical role as a light utility craft in the Imperial Navy”. För den som nu undrar, så var Omicron Group en enhet utrustad med skyttlar som tjänstgjorde i den Kejserliga Flottan och introducerades i datorspelet Star Wars: TIE Fighter. Hur som helst, den har alla egenskaper och Upgrades-möjligheter som de unika piloterna, vilket inte varit fallet med de tidigare skeppen i samma kategori, och vilket gör Omicron Pilot till en väldigt intressant pilot att plocka med.

Heavy Laser Cannon
Heavy Laser Cannon

Med piloterna avklarade, så är det så dags att ta en närmare titt på vilka Upgrades som följer med i expansionen, och som vi snart ska se, så finns det en hel del att gräva ner sig i.
Först ut är Heavy Laser Cannon, vilken även följde med i Slave 1 Expansion Pack. Heavy Laser Cannon kostar 7 poäng, har ett Attack Value på 4 och kan användas inom avstånd 2-3. Den låter dig angripa ett skepp och ändra alla ”critical” träffar till vanliga träffar. Även om Heavy Laser Cannon kan tänkas dela ut en hel del skada, så är det en väldigt dyr Upgrade. Visst, den behöver inte oroa sig över att motståndaren befinner sig på avstånd 3, men sju poäng är väldigt mycket.

Darth Vader som Crew
Darth Vader som Crew

Nästa kort vi ska ta en närmare titt på är det första av sex(!) stycken Crew Upgrades som följer med i expansion. Vi har redan stiftat bekantskap med Darth Vader som i pilot, när han rattar en TIE Advance, nu får vi stifta bekantskap Palpatines lärjunge som Crew Update. Föga förvånande är detta kort, som alla namngivna Crew-updates, Unique och unik för denna expansion. Darth Vader som Crew Upgrade, kostar 3 poäng och tar upp en Crew Slot i din farkost (du är alltså inte begränsad till att använda honom enbart på Lambda-class Shuttle), och kan endast användas av Imperiet. Hans förmåga är att ”after you perform an attack against an enemy ship, you may suffer 2 damage to cause that ship to suffer 1 critical damage”. Till en helt ok kostnad, tre poäng för en Crew Upgrade är helt godkänt, så kan du utdela nådastöten på en farkost du precis skjutit sönder och samman. Visst, det kostar din farkost 2 skadepoäng, vilket innebär att Darth Vader helst av allt ska nyttjas ombord på en farkost som klarar av att ta en del styrk, men det kan rätt använt bli en gamechanger. Som synes av bilden på kortet, så känns scenen hämtat från slutet av filmen Rogue One: A Star Wars Story, när Darth Vader försöker få tag i minnesstickan med information om Imperiets nya vapen. Vilket förstås inte är fallet, då expansionen släpptes 2013 och filmen 2016.

Flight Instructor
Flight Instructor

Expansionens andra Crew Upgrade, är även detta nytt och unikt för denna expansion. Flight Instructor kostar fyra poäng, tar upp en Crew Slot och låter dig ”When you are defending, you may reroll one of your focus results. If the attacker’s pilot skill is ‘2’ or lower, you may reroll of your blank results instead”. En bra egenskap, men till ett rätt högt pris, speciellt som du endast har en Defense Dice till att börja med, om inte angreppet sker från avstånd 3. Finns förmodligen en del andra farkoster, med lite bättre Agility, som troligtvis har större nytta av Flight Instructor än Lambda-class Shuttle.

Intelligence Agent
Intelligence Agent

Den tredje expansionen är Intelligence Agent, vilken är en ny Upgrade till den tredje vågen, och även återfinns i HWK-290 Expansion Pack. Intelligence Officer kostar 1 poäng, och låter dig i Activation Phaser tjuvkika på en av din motståndares Maneuver Dial. Känns som en Upgrade som du förmodligen aldrig får någon användning av, men som potentiellt kan vara värdefull. Till priset av en poäng, så kan den förstås bara kastas in i spelet utan att man behöver bli allt för besviken om den inte får någon vidare betydelse. Det finns dock långt bättre kort…

Navigator
Navigator

Den fjärde Crew Upgrade som medföljer expansionen är, precis som många tidigare, ny och unik för Lambda-class Shuttle Expansion Pack. Navigator kostar tre poäng, och låter dig ”when you reveal a maneuver, you may rotate your dial to another maneuver with the same bearing. You cannot rotate to a red maneuver if you have any stress tokens”. Med tanke på att Lambada-class Shuttle inte är den mest manöverdugliga farkosten i spelet, och således inte lär manövrera sig från en motståndare, så är detta förstås en intressant Upgrade som kan skänka din farkost lite mer tid. Det finns förstås inget som hindrar dig från att utrusta andra, mer lättmanövrerade, farkoster med denna Upgrade, och där den verkligen kan skina.

Rebel Captive
Rebel Captive

Den femte, och näst sista, Crew Update, är Rebel Captive. Rebel Captive är ett unikt kort, som endast kan nyttjas av Imperiet och som låter dig ”once per round, the first ship that declares you as the target of an attack immedaitely receives 1 stress token” och som kostar 3 poäng. En habil Upgrade, som minskar risken för en attack, även om den är lite väl kostsam för vad den ger tillbaka. Finns dock ett par andra farkoster, bland annat TIE Phantom, som ofta använder sig av denna med gott result. Hur som helst, det känns som ett hyfsat cinematiskt kort, speciellt som det anspelar på den bristande etiken inom Imperiet och att man utan större problem, använder sig av dessa mot Rebellerna. Vilka helst önskar avstå angripa en farkost ombord på vilken det återfinns fångar från Rebellalliansen.

Weapons Engineer
Weapons Engineer

Den sjätte och sista Crew Upgrade är Weapons Engineer, som vi redan sett i Millennium Falcon Expansion Pack. Weapons Engineer kostar 3 poäng och låter dig ha två Target Locks på två olika fientlig farkoster. Använder du dig av Captain Yorr, så är detta förstås ett måste, då han kan dela ut en Target Lock, samtidigt som han kan behålla en. Men även utan Captain Yorr, så är det här en bra Upgrade som kan nyttjas av många olika farkoster. Speciellt sådana som är utrustade med Secondary Weapons, vilka ofta kräver en Target Lock för att aktiveras. Det finns förstås också en viss synergi, som vi ska se, med det Title-kort som medföljer i expansionen, och som låter spelaren sikta in sig på fientliga farkoster utanför dess egentliga räckvidd.

Anti-Pursuit Lasers
Anti-Pursuit Lasers

Med detta avklarat, så tänkte jag att vi vänder blicken mot de kvarvarande fyra Upgrade-korten. Först ut av dessa är Anti-Pursuit Lasers, vilket är en Modifiction och unikt för denna expansion. Anti-Pursuit Lasers kostar 2 poäng och kan endast användas av Large Ships. Dess förmåga är att ”After an enemy ship executes a maneuver that causes it to overlap your ship, roll 1 attack die. One a hit or critical result, the enemy ship suffers 1 damage.” En visserligen väldigt situationsbaserad Upgrade, men som om du tänkt använda din farkost som blockerare, kan vara väldigt användbar. Detta är dock en taktik som kräver viss träning, men en taktik som otvivelaktigt bör innehålla detta kort och som gör att motståndaren måste hålla lite bättre koll på vart du kan tänkas placera din skyttel (eller annan farkost).

Advanced Sensors
Advanced Sensors

Advanced Sensors är den första av två System Upgrades som följer med expansionen, och vilket också gör sin debut i spelet i och med detta. Denna System Upgrade kostar 3 poäng och låter dig ”Immediately before you reveal your maneuver, you may perform 1 free action. If you use this ability, you must skip your “Perform Action” step during this round”. Jag har sagt det förut, och jag väljer att uppepa mig själv. System Upgrades är några av spelets bästa kort, och Advanced Sensors är otvivelaktigt en väldigt intressant Upgrade som ger dig en mängd möjligheter. Det är således möjligt att t.ex. använda en förmåga som orsakar Stress, och sedan göra en grön manöver (som tar bort Stress). Kanske inte den bästa Upgrade på en Lambda-class Shuttle, även om det finns en del intressanta kombinationer även här.

Sensor Jammer
Sensor Jammer

Den andra och sista System Upgrade är Sensor Jammer, vilken gör sin debut i denna expansion. Sensor Jammer kostar fyra poäng och gör att ”when defending, you may change 1 of the attacker’s hit result to a focus result. The attacker cannot reroll the die with the changed result”. En rätt dyr Upgrade, vilken fungerar bäst om du tänkt använda din farkost för att blockera motståndaren. Även om dess förmåga kan tyckas något situationsbaserad, så är syftet att locka denne att använda upp sina Focus-brickor, eftersom denne inte kan slå om tärningen. Det kan också vara en fungerande taktik om du ställs mot Huge Ships, vilka inte har tillgång till Focus, och således inte har något sätt att modifiera tärningen.

”Inform the commander that Lord Vader’s shuttle has arrived.” 

Lieutenant Endicott
ST-321
ST-321

Det sista Upgrade-kortet som följer med i expansionen är ST-321, vilket är anropsnamnet på Darth Vaders personliga Lambda-class Shuttle. ST-321 är alltså en Title, vilket innebär att det endast kan användas på en pilot som rattar en Lambda-class Shuttle, kostar 3 poäng och ger dig möjligheten att ”when acquiring a target lock, you may lock onto any enemy ship in the play area”. Känns ju rakt av som om detta är ett perfekt kort för Captain Jedon som utrustats med en Weapon Engineer, synergin är åtminstone där. Men även oavsett om du använder Captain Jendon eller ej, så är detta ett riktigt bra Titles-kort, som även fungerar med den generiska piloten.

Med detta tänkte jag börja runda av denna alldeles för långa recensionen, genom att lämna mitt omdöme. Vilket är klart positivt, Lambda-class Shuttle Expansion Pack är en bra expansion, fylld av intressanta piloter och Upgrades. Visst det är kanske inte den första farkosten en nybörjare bör spela med, likt sin motpart för Rebellalliansen, så kräver Lambda-class Shuttle en hel del övning, speciellt som vi inte talar om den mest manöverdugligaste farkosten i spelet. Dess primära uppgift är antingen understöd, eller att användas för att blockera motståndarna, taktik som trots allt kräver en del träning för att förfina. Jag finner dock inlärningskurvan som klart mer överkomlig än den för till exempel HWK-290, speciellt som Lambada-class Shuttle är mer stryktåligt och att man därför kan göra misstag utan att man förlorar skeppet.
Men dess kanske främsta fördel, vid sidan av att de både kan ge och ta stryk, är dess kostnad. Den högst rankade piloten kostar två poäng mer än Jan Ors, vilken då rattar den långt mer ömtåliga HWK-290. Tittar vi på de två farkosterna i samma storleksklass, så är kostnaden än mer talande. Captain Kagi kostar nitton poäng mindre än Han Solo eller tolv poäng mindre än Boba Fett, vilket innebär att många – men förstås inte alla – tillkortakommanden som en Lambda-class Shuttle har, kan åtgärdas med Upgrades.
Med tanke på att den generiska piloten kostar 21 poäng, så har du möjligheten att använda dig av fyra(!) stycken Lamda-class Shuttle. Med andra ord så måste motståndarna knapra i sig 40(!) poäng innan de kan tillgodogöra sig segern.
I tävlingssammanhang är Lambda-class Shuttle populär, ofta med Palpatine som passagerare. En inte allt för ovanlig taktik är att låta farkosterna flyga i formation och låta dem stå still i en runda, och sedan flytta dem långsamt framåt i nästa och stå still i den följande. Men det en taktik som kräver viss träning, och ska man som sagt säga något negativt om denna farkost, så är det väl att den inte är den första farkost man ska satsa på. Men när man väl bemästrat den, så är det otvivelaktigt en välkommen gäst när jag plockar fram vilka farkoster jag tänker använda om jag spelar Imperiet. Möter jag Imperiet är den känslan inte lika positiv…

Med dessa ord så avrundar jag min recension av Lambda-class Shuttle Expansion Pack. Nästa gång tänkte jag ta mig en titt på B-Wing Expansion Pack. Till dess, tack för att du tog din tid.

Källor:
Lambda-class T-4a shuttle
Kagi
Jendon
Onyx Squadron
Yorr
Omicron group