From Waterdeep to Thay, from the great Glacier to Calimshan, wizards and rouges dress, think, and behave in ways that tell the learned observer just where they hail from. Sometimes the differences are obvious – anyone can distinguish a seafaring mage from a turban-crowned spellcaster, or a thief of Lantan from a burglar of Amn. But often, appearance gives no clue; even wizards and rogues of the Dalelands vary from Dale to Dale, though one may look the same as another. Faerünians are fiercely proud of their heritage, and they carry their native traits with them wherever they go.
Within these pages are dozens of kits designed to help players in a FORGOTTEN REALMS® campaign discover their characters’ roots and reflect them in role-playing. Special benefits and disadvantages related to each particular home town or territory allow players to create unique kits that can be applied to mages, specialist wizards, and rogues, and they can be layered over other kits. As a bonus, two new player character subclasses have been included: the intriguing spellsinger and the stealthy shadow walker.

Modulen Wizards and Rogues of the Realms till Advanced Dungeons & Dragons (2nd edition)
Modulen Wizards and Rogues of the Realms till
Advanced Dungeons & Dragons (2nd edition)

Det är snart 50 år sedan Gary Gygax och Dave Arneson rollspel Dungeons & Dragons landade på butikshyllorna i USA, och skänkte världen en ny form av eskapism för nördar världen över. Framgångarna med Dungeons & Dragons gjorde att fler gav sig i kast med att ge ut rollspel, och medan många av dessa sedan dess förpassats till glömskans förlovade land, så har Dungeons & Dragons fortsatt att roa barn, ungdomar och vuxna. Spelet blev, med alla sina fel och brister, på något sätt synonymt med hobbyn, och blev också fokus för den rollspelshysteri som sköljde över USA på slutet av 1970- och början av 1980-talet.

En mer komplex version av spelet, Advanced Dungeons & Dragons släpptes 1977 och vilket snabbt översvämmades av kampanjmoduler, äventyr och regelexpansioner. Det förhållandevis enkla spel Gygax och Arneson en gång skapat, hade i stora drag blivit smått oöverskådligt, men samtidigt förvandlat förlaget Tactical Studies Rules Inc från ett obskyrt förlag som gav ut strategispel, till ett världsomspännande företag som gav ut brädspel, rollspel, böcker, serietidningar och en tecknad tv-serie. Men framgångarna hade också ett pris, förlaget skakades återkommande av åtskilliga interna konflikter och ekonomiska problem. I slutet av 1980-talet hade företaget hamnat på obestånd, och räddades 1987 när Lorraine Williams köpte ut Gygax från TSR.

Under Williams ledning, så gick nu TSR in i en ny fas, vilken i mångt och mycket kan summeras i Advanced Dungeons & Dragons (2nd edition). Borta var många av de mest kontroversiella monstren, och vilket gjorde att många butiker, som tidigare dragit sig för att sälja Dungeons & Dragons på grund av den negativa pressen, nu valde att plocka in spelet i sitt sortiment.
Kombinerat med ett extremt lukrativt kontrakt med distributören, så kunde nu TSR pumpa ut material till sina spel. Vid sidan av en uppsjö av kampanj- och äventyrsmoduler, så släppte även TSR en uppsjö av regelböcker till den andra utgåvan. Snart var Advanced Dungeons & Dragons (2nd edition) inte bara lika oöverblickbar som den första utgåvan, utan faktiskt värre. En bidragande orsak till detta var de så kallade Player’s Handbooks som TSR gav ut, och vilka ofta inriktade sig på ett yrkeklass eller ras, som Complete Warrior’s Handbook eller Complete Book of Dwarves. Dessa böcker var visserligen matnyttiga, fyllda som de var med en massa bakgrundsmaterial till de olika klasserna/raserna och så vidare. Men tillförde en mängd specialregler och nya underklasser, vilket gjorde ett redan rätt tungrott spelsystem än mer tungrott.

En av dessa spelarhandböcker, om än den inte ingick direkt i serien Player’s Handbook, är Wizards and Rogues of the Realms. Skriven av William W. Connors, gavs boken ut 1995 av TSR som del 9 i FOR-Series. Detta var en serie bakgrundsböcker avsedda för kampanjvärlden Forgotten Realms, ursprungligen skapad av Ed Greenwood, och vilken fick lapptäcket Ereb Altor att framstå som välplanerad. Boken beskriver, som titeln antyder, de två yrkesklasserna tjuvar och trollkarlar, och hur dess fungerar i Faerûn. Hur det kom sig att dessa båda yrkesklasser fick samsas i en och samma bok, är lite oklart. Men med tanke på att det fanns liknande böcker i serien, med minst lika missmatchade klasser, som Warriors and Priests of the Realm. Men visst, tjuvar och trollkarlar är kanske två klasser man kan tycka känns väldigt lågt ifrån varandra…
Hur som helst, Wizards and Rogues of the Realm utgörs i stora drag av två nya yrkesklasser och en uppsjö av så kallade yrkespaket (eller Kits som de kallas i reglerna). De sistnämnda var en slags undergrupp till generella yrkesklasserna från grundreglerna, och gjorde det möjligt att utrusta spelarens karaktär med ett mer specifikt yrke än de generella yrkesklasserna. Det var också i denna kategori som TSR gömde några av de yrkes- och rasklasser som tidigare ansetts ”problematiska”, som till exempel Lönnmördare och vilka fastats ur spelet när den andra utgåvan av Advanced Dungeons & Dragons släpptes.
Med tanke på att det redan fanns en Complete Wizard’s Handbook och en Complete Thief’s Handbook till Advanced Dungeons & Dragons (2nd edition), så känns kanske denna bok något överflödig. En snabb titt i boken, skänker denna teori viss bäring. För någonstans så infinner sig känslan att TSR inte bara hade skrapat bort bottenskrapet, utan nu var och krafsade i springorna i botten av tunnan. Ämnet var i stora drag uttömt i de två ovan nämnda böckerna, och de nya yrkesklasser som introduceras i denna bok, känns i stora drag som varianter på de yrkesklasser som återfanns i de två tidigare böckerna. Visst, man skulle kanske med fog kunna hävda att yrkesklasserna är unika för Faerûn, men så är inte fallet. De flesta känns ärligt talat rätt generella, och kan med inte allt för stor ansträngning, kastas in i vilken kampanjmiljö som helst.
Något som också slog mig när jag bläddrade igenom boken, som tämligen nyligen hamnade i min ägo, är att det saknas några färgplanscher. Vanligtvis innehöll denna typ av böcker ett par färgplanscher, ofta av lite varierande kvalité, men de saknas helt och hållet i denna bok. Boken är dock fylld med svartvita illustrationer, av vilka de flesta håller klart godkänd kvalité. Ska man kanske klaga på något, så är det att många av illustrationerna inte riktigt ger något hög- eller senmedeltida intryck. Snarare känns de hämtade från en kampanjvärld inspirerad av Europa på 1600- eller 1700-talet eller till och med antiken(?).

Visst, saknar man The Complete Book of Wizards och/eller Thief’s, så kan jag tänka mig att denna bok kan ha ett visst värde. Har man dem, så känns denna bok rätt överflödig faktiskt, och tillför egentligen väldigt lite nytt. Snarare så får man väl konstatera att den snarare skapar mer kaos i ett rätt oöverskådligt regelverk, som snarare var i behov av mindre och inte mer specialregler. Likt flera av böckerna i serien som riktade in sig på spelarna, så känns den inte alls lika välskriven som de böcker i serien som var avsedda för Spelledaren. För serien innehöll faktiskt ett par riktigt välskrivna böcker, speciellt de tidiga.
Men, om man som mig också är en samlare, så är denna bok förstås av intresse…