En av mina senaste tillskott till samlingen är soloäventyretMänniskoätarnas Rike”, den första av två böcker i “Dungeons & Dragons-serien” utgiven 1986 av Wahlström. Denna lätt bortglömda serie, var tillsammans med “Advanced Dungeons & Dragons-serien”, Wahlströms bidrag till den våg av soloäventyr som sköljde över Sverige under mitten av 1980-talet i svallvågorna efter Äventyrsspels framgångar med böckerna om Ensamma Vargen. Men till skillnad från serien om Ensamma Vargen, som överlevde in på tidigt 1990-tal, blev denna serie extremt kortlivad. Efter endast två böcker – den andra boken var “Den Gyllene Draken” – valde Wahlströms att lägga ned serien, ett öde som också drabbade “Advanced Dungeons & Dragons-serien” året efter, när Wahlströms klippte silversnöret 1987.

Soloäventyret "Människoätarnas Rike" av Tom McGowen
Soloäventyret ”Människoätarnas Rike” av Tom McGowen

Denna extremt kortlivade serie var en översättning av TSR:s soloäventyrsserie “Endless Quest”, vilken bestod av 36 böcker utgivna mellan 1982 och 1986. Ursprungligen en idé av Rose Estes, som vid tiden tagit tjänstledigt för att resa med en kringresande cirkus, och köpt ett soloäventyr i en bokaffär, insåg snabbt spelformens potential, både som pedagogisk hjälpmedel i skolan och som ett sätt att förklara vad rollspel var. Så inspirerad av vad hon läst blev Estes, att hon valde att avbryta sin resa och bege sig tillbaka till Lake Geneva för att övertyga TSR:s ledning om att satsa på spelformen. Ledning var dock inte speciellt övertygad om spelformens förträfflighet, och avfärdade idén. Estes stod dock på sig, och efter att tagit upp frågan vid varje tillfälle hon fick, så gav ledningen motvilligt till slut upp och gav sitt godkännande. Det fanns bara en hake, hon fick skriva böckerna själv. Estes som visserligen jobbat som journalist, hade aldrig skrivit en bok och vandrade ut på en för henne, fullständigt okänd resa.

Boken "Dungeon of Dread" av Rose Estes var den första av 36 böcker i Endless Quest-serien
Boken ”Dungeon of Dread” av Rose Estes var den första av 36 böcker i Endless Quest-serien

En resa som skulle visa sig vara lyckad, hennes första fyra böcker låg sex månader på bästsäljarlistan, och öppnade upp nya möjligheter för företaget. I ett försök att diversifiera sin utgivning och få in en fot på den lukrativa skolboksmarknaden, satte TSR upp en dedikerad utbildningsavdelning under ledning av Estes och James M. Ward. Tanken var att avdelningen skulle ansvara för både utveckla, givetvis, sälja pedagogiskt material. Men avsaknaden av något genuint intresse för TSR:s ledning, gjorde att avdelningen snart lades ned, även om produktionen av böcker fortsatte. Större delen av de 36 böckerna i “Endless Quest-serien” är baserade på Dungeons & Dragons, men man gav även ut ett par böcker baserade på andra spel som Gamme World, Top Secret eller Star Frontiers och licenser man hade tillgång till som Conan eller Tarzan.
Serien återuppstod under en kortare period på 1990-talet, när TSR, valde att ge Endless Quest: Series Two. Dock verkar intresset för denna serie inte alls väckt samma intresse som föregångaren på 1980-talet. Ett tredje, och kanske sista, försök att återuppliva serien skedde bara för några år sedan, när Wizards of the Coast valde att göra en rad soloäventyr baserade på kampanj- eller äventyrsmoduler till femte utgåvan av Dungeons & Dragons.

Conan the Outlaw av Roger E. Moore
Conan the Outlaw av Roger E. Moore

Men tillbaka till den svenska utgivningen, där Wahlström valde att satsa på TSR:s bokserier. Av någon oklar anledning, så gavs de svensköversatta böckerna inte ut i kronologisk ordning. Den första boken i serien, “Människoätarnas Rike” av Tom McGowen, är bok 18 i Endless Quest-serien, medan den andra, och sista, boken i serien, “Den Gyllene Draken” av Laura French, är nummer 16. En annan underlighet jag hittade när jag satte mig ner för att leta material till inlägget, är att jag först inte kunde hitta den första boken i serien bland originalböckerna. Enligt kolofonen till “Människoätarnas Rike”, så är bokens originaltitel “The Maneaters Kingdom”. Men någon sådan bok med den titeln existerar inte, och efter lite arbete, så lyckades jag till slut lista ut att boken egentligen heter “King’s Quest”. Vem som ändrade titeln och varför, är oklart. Kanske översättaren eller förlaget ansåg att den svenska titeln frångick originaltiteln allt för mycket, och att man därför valde att ge den ett nytt engelskt namn. Det har var långt innan internet, och chanserna att någon skulle upptäcka tilltaget, måste setts som obefintligt. Hur som helst, en roande liten anekdot i ämnet.

Kolofonen i "Människoätarnas Rike"
Kolofonen i ”Människoätarnas Rike”

Wahlströms satsning på att utmana Ensamma Vargen från Äventyrsspel, rönte samma öde som Rabén & Sjögrens försök att lansera Fighting Fantasy-serien på svenska. Vilket förstås ställer frågan varför man inte hade samma lycka som Äventyrsspel, speciellt som ingen av de båda serierna kan betecknas som vare sig obskyra. Vid sidan av böckerna om Ensamma Vargen, var (och är) Fighting Fantasy-serien minst lika framgångsrik och inflytelserik på genren, och även om Dungeons & Dragons kanske inte var förstahandsvalet bland svenska rollspelare på 1980-talet, var spelet knappast okänt. En förklaring kan förstås varit att till skillnad från Äventyrsspel, så var både Rabén & Sjögren och Wahlströms bokförlag, och gjorde att böckerna primärt letade sig in i boklådornas sortiment och inte i leksaksbutikernas hyllor. Medan jag har ett vagt minne av att ha sett Fighting Fantasy-serien i butikshyllorna, är jag osäker på om jag faktiskt sett vare sig Dungeons & Dragons-serien eller Advanced Dungeons & Dragons-serien back-in-the-days.

Källor: 
D&D: The Endless Quest Books Has Been Turned Into Interactive Audiobooks
Endless Quest
Rose Estes
Demian’s Gamebook Web Page