Den amerikanske rollspelskonstruktören Kimber Lee Eastland har avlidit i sviterna av bukspottkörtelcancer, han blev 67 år gammal. Eastland arbetade på 1980-talet för TSR, där han främst var involverad med att skriva material för Dungeons & Dragons. Vid sidan av sitt arbete med Dunegons & Dragons, så skrev han även material för bland annat Gamma World, och låg bakom böckerna Alpha Factor, Delta Fragment, Epsilon Cyborgs och Gamma Base.

Källa:
Kimber Lee Estaland